Ett heligt rum för meditation.

På havet, i skogarna, hagarna och ängarna rör sig fåglarna i frihet. Dit tar oss Erland Svenungsson med rofyllda, meditativa berättelser om 15 fåg-lars skönhet och de tankar de kan väcka om hopp, frihet och liv.

Ett öppet tilltal

läs mer

Böcker med ett öppet tilltal gör att läsarna känner igen sig och läser vidare om mindfullness, mångfald, miljö, naturens rättigheter, bön, tron på något större, tacksamhet och visdom. Fickformat. Lågt pris 140 kr/st

Böcker för bokbord, sommarkyrka och samtal.

Om tiden före folkhemmet

Läs om Arvid - en av den tidens "äventyrare" och Elins "kvinnoliv och kvinnlig rösträtt"

Två unga sökare som möttes på båten till Seattle och blev ett par. 

Arvid blev guldgrävare  i Alaska och Elin kvinnoröstskämpe.

NYHET

Mariablomster i våra hjärtan

Läs mer!

Boken beskriver och förklarar både den anhöriges egna reaktioner och den drabbades sjuk-domsförlopp.

Finns som styck, 10-pack, 50-pack.

Böcker med en text för varje dag under hela året.

Böcker utgivna tillsammans med  SCAA,

Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor