Här finns alla våra böcker i bokstavsordning. I Butiken finns böckerna också i bokstavsordning.

Vad kan kristen tro bidra med för att rädda klimatet och stärka omsorgen om jorden?

Anna Karin Hammar

tar oss med på en spännande vandring med nyare feministiska perspektiv, naturens rättigheter och ett osvikligt hopp att Gud vill rädda världen. 110 sid.

Mjukband 11.5 x 18 cm.

Pris                   140 kr


Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum. Många finner hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduis-ka traditioner, skriver  Sten Rodhe i inleningen. 
96 sid.

Mjukband 14 x 12 cm.Pris                        120 kr

”Kärleken” är ett spel och ett hjälpmedel för viktiga relationsfrågor. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnad-er i sättet att se på olika frågor. Främst ett par-spel.
Förvaringlåda med 72 kort, uppföljningsblad och spel-instruktion.

Förvaringslåda 17 x 12 cm


Pris 190 kr

Bibelns berättelser tolkar och bearbetar människors frågor. Men i dag talar vi ett annat språk. Menings-löshet, ångest och aliena-tion är begrepp som vi känner igen.

I boken ställs livets frågor ur ett utvecklingspsyko-logiskt perspektiv från barndomen till ålderdom-en. 208 sid.

Mjukband 14 x 21 cm

Pris                         120 kr

Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Bl.a. Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Goethe, Tolstoy, Strind-berg och Lagerkvist.

En antologi av texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg. 128 sid.
Inbunden 22 x 15 cm. 
Pris                       140 kr

Barnens bok för grupp och hem. Boken lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Ledare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibel-texter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden.

För barn 3-9 år. 44 sid.

Spiralbunden 15 x 21 cm.

Pris                        120 kr

En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året. 
Boken är en inspiration till tankar och samtal inom familjen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, diskutera. Utgiven tills.  med Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor. 196 sid.

Mjukband, 11 x 15 cm


 Pris                     160 kr

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänk-samhetens tid, en möjlig-het till inre stillhet.
En alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 24 sid. 
Mjukband.  11,5 x 18 c


Pris 69 kr.
100-pris 39 kr/st
(utdeln. på fastlagssönd.

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.

Vikiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångfald.  120 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                        140 kr


Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att till-sammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor.  64 sid.
Mjukband 15 x 21 cm


Pris                  140 kr/st

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i ter-minsarbetet.Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter Handledning för både boken 3-6 år och Liten och aktiv för 1-2 år. 20 sid.

Häftad 15 x 21 cm.

Pris                      45  kr

Igår är blott en dröm.
Imorgon blott en skugga,
men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröma

av lycka.

Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag.
       Tankespråk Sanskrit
En daglig AA-tanke, fördjupning och bön. Utgiven tills. med Sv. rådet för beroendefrågor.

184 sid.

Mjukband, 11 x 15 cm.

Pris                        160 kr

För öppna förskolan och hemmen.Boken ger idéer och övningar till att  vara nära barnen i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen. Fungerar med Barnens kyrkoår. 12-24 månader. Innehåller 140 övningar, sånger rim och ramsor. 160 sid.

Mjukband  15 x 21 cm


Pris                         140 kr

Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psyko-logiskt och teologiskt perspektiv för att be-skriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upp-levelser och erfarenheter. 
Skapelsens teologi har en särskilt plats  228 sid.

Mjukband 15 x 21 cm

Pris                       190 kr

Spänningarnas förlösning
Dan Anderson  - drömm-aren med sina beskriv-ningar av längtan i naturen, myt och saga.
Författaren Hans Granlid försöker skapa en balans mellan det prosaiska och det poetiska. Dan Anders-son har ju både socio-politisk radikalism och esoterisk religiositet i sina texter. 208 sid.
Mjukband 15 x 21 cm 

Pris                         180 kr

Månadskalender med
ledarhandledning

För att också Församling-en ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, finns Månadskalendern  med 12 olika helger, Bibel ochberättelsetips, sånger, rim och ramsor, och pyssel Ledarhandledning ingår. 30 sid. Spiralbund.

30 x 42 cm, uppfälld.


Pris 128 kr/st.
 

Christina Lövestams bok om sin Mormor.Läs om  Elins "kvinnoliv och rösträtt" Och om de två unga sökare som möttes på båten till Seattle och blev ett par. De bildade sedan familj och drev ett jordbruk i  Västmanland (Norberg) Kvinnlig rösträtt 1921 blev Elins kamp. 220 sid.

Mjukband 15 x 21 cm.


Pris                        190 kr

En annan Luther med texter skrivna under hans tid som själasörja-re ochförsamlingsherde innan reformationen. Dag för dag under året med ett Bibelord och Luthers tankar för dag-en. En bok  som utgår från äldre Luther-brev och texter. Register med teman och Bibelställen. Märkband. 248 sid.

Inbunden 14 x 21 cm 

Pris                    240 kr

Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykolog-iska inkännande strävan  att förstå Muhammeds personlighet. Tor Andraes Muhammed-bok har kompletterats och redigerats av Geo Widengren och Jan Hjärpe. 266 sid. Inbumd.
Pris                      180 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i boken hur hans världs-bild vuxit fram. Till ett universum  där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. 112 sid.  Inbunden med skyddsomslag
Format 12 x 18 cm 
Pris                   140 kr

Bellmanbox
med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungningar finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Kör-berg med flera.
Box 24 x 15 cm 


Pris                       320 kr

Christina Lövestams bok om sin Morfar. Året är 1905 och  Arvid drömmer om att få att åka till Amerika och söka lyckan. . Äventyret för honom över havet till  flodernas guld-stränder i Alaska. Men hur överlever man ? Klarar man sig från en björn? Hittade han guld?

238 sid,

15 x 21 cm


Pris                        190 kr

I boken får vi följa Marias liv som det fram-står i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna.  Jesu död och hennes egen bortgång. fram tillupptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustrationer, fakta som lättläst text. Författare är Birgitta Birnbaum. 114 sid.

Inbunden 20 x 24 cm

Pris                      180 kr 

Profeten har nu varit utgiven i 100-år.

Det firar vi med vår 100-årsutgåva. En vackert inbunden bok med 100 sidor i format  12 x 16 cm. dess. Vi firar Profeten 100 år  med priset 100 kronor.

Under  året medföljer dessutom häftet "Tro och tankar kring Profeten" utan kostnad.

Pris                      159 kr 

Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men  på något!  Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igen-kännande och lockar till fort-satta funderingar.
Texterna rymmer livets rädslor och mänskligt mod, sorg och ensamhet, kraft och engagemang. 64 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                      140 kr


För församlingens språk café mm. Boken är skriven av HW. Löfgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprep-ning av texter för att förbättra elevernas uttal. Gå till brauttallyssna.se där sång och tal finns för boken. Ingår i priset.

46 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm.

Pris                 95 kr/st 


SLUTSÅLD

Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder. 
Luther målar hennes bild med breda pensel-drag - inte som en himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron.  94 sid.

Mjukband 15 x 21 cm


Pris                      140 kr

Pek och ordbok

På kraftig kartong har pekbokens sjönära föremål och ord-bilder tryckts. Remsa med ord och bild nedtill på sidan för sökning, igenkänning och uttal. Utstansade figurer med både fram- och baksida på 10 hållbara sidor.Mjukband, kartong

20,5 x 28 cm


Pris                         80 kr

En inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av inter-religiöst-kulturellt arbete.

Olika begrepp och för-hållningssätt  förklaras. Inspiration och idéer till hur man kan starta olika verksamheter och skapa en grund för interreligiöst -kulturellt Boken avslutas med en metoddel med övningsexempel. 189 sid.

Inbunden 18 x 24 cm

Pris 199 kr


För att skapa egna lektio-ner finns häftet Lektions-idéer. Musiken med ackordanalys för den som vill spela själv. 

Många tips från författar-ens egna lektioner med gruppövningar och egna övningar med hjälp av musiken i den egna mobil där hemma. 40 sid. 

Spiralbunden 21 x 30 cm.


Pris                        295 kr

SLUTSÅLD         

Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen. Vi får följa Maria och Jesus i glädjens, ljusets
smärtans och härlighet-ens mysterier. Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa Maria-traditionen. 

128 sidor. Danskt band

13 x 21 cm


Pris                       240 kr


Häfte om smyckning av kyrkan, en sommarguds-tjänst, en mässa, Rosenkrans-vandring, om Kyrkkvasten och Evangelium enligt Maria.

Dessutom två MariasångerHär dansar de sjungande kvinnor och När ängens blommor strålar.Fria att kopiera för användnig i en Maria-gudstjänst.

Pris                           29 kr

Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han be-höver blunda Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. 128 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm

Pris                         140 kr

En bok för din stund av ro och eftertanke.Mindful-ness till malmklang och tradition. Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag. 130 sid. Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                        140 kr


Vardagens tankar har olika form. Det kan vara  önskan, undran, tilltro eller bön.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild. 60 sid.

Mjukband 11,5 x 18 cm


Pris                        120 krEn meditationsbok med dagliga betrak-telser för hela året. Boken riktar sig främst till kvinnor som fastnat i beroen-den. Ett inspi-rerande citat av känd eller okänd kvinna, ett förslag till tankar för dagen och ett tips på en konkret handlig.

196 sidor.
Mjukband 11 x 15 cm


Pris 160 kr

 

SLUTSÅLD

Vykort, sats om 4 st.

För inbjudning till diskussioner om tro med verser hämtade från Svwen Hillerts bok  Tror på något.

Teckningarna är utförda av dottern Ylva Hillert4 kort i kuvert  7 x 11 cm

Pris 29 kr

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som utvecklar demenssjuk-dom. Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades
sjukdomsförlopp.

28 sidor 15 x 21 cm

Pris                          38 kr

  

Till havet och hagarna för oss Erland Svenungsson med rofyllda meditativa berättelser om femton fåglars skönhet och de tankar de kan
väcka om hopp, frihet och liv.

Berättelserna ramas in av Anna Blåders  vackra bilder Mästarnas musik.Pris                      149 kr