Aktuella böcker

Om vetenskap och religion


Allt fler utsatta söker sig till Kyrkan


Om Maria, Jesu moder i konst och tradition


Psykologisk och andlig utveckling

En bok om Sufismen och andlighet

Läs mer

och hör  författaren berätta om Sufism
https://www.youtube.com/watch?v=p4DJaTeg65c

Visst var Maria viktig för Luther