Aktuella

Sven Hillert bok om  tron på något.  

120 kr
86 kr
29 kr

böcker

Böcker som tagits fram tillsammans med SCAA Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor

Läs mer

Undervisning
Vem ska berätta för barnen?

Om Kyrkoåret, om helger, om dess bakgrund?
Nu när skolan inte gör det? Jo, Kyrkan förstås.

89 kr

Väggaffisch 60 x 20 cm med Ledarhandled-ning. Varje månads högtid med berättelse, tips på lekar, sånger, sagor och bilbeltexter.
30 sidor väggaffisch och  Ledarhandledning A5 20 sidor.  LÄS MER!

128 kr

Ledarhandledning kan också köpas separat

39 kr