Böcker med inspiration till några händelser under kyrkoåret höst och vinter

September

Diakonis månad

Oktober
Reformationsjubiléet
 

November
Inför nya kyrkoåret

December
Maria, Herrens moder

 Januari
Fastlagssöndagen 11 februari

Februari
Inför påsken

Läsexemplar 50%
Endast för verksamhetsledare

Övriga böcker
Nytänkande och eftertanke