Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! På sidan Tankar om tillvaron har vi samlat några böcker för funderingar om tro som kanske väcker ditt igenkännande som hör hemma i dina egna tankar.

Höstens första nya bok!
Läs mer om
Tror på något!

 

120 kr

Styckpris 120 kr. 10-pack. 98 kr/st.

         Profeten - Propriusbok sedan 1976
En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.