Nya medlemmar i Propriusfamiljen

Förskoleåldern en viktig tid i såväl Kyrkan som Förskolan, så nu har
Barnens kyrkoår fått sällskap. Ny läroplan för förskolan den 1 juli.

Profeten - Propriusbok sedan 1976
En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.