Marias blommor och Marias

                               himmelsfärd

                                                    Maria förstår människor och

                                            människor förstår Maria

Klicka på bilderna ovan så blir de större och lättare att läsa

Boken innhåller nära 50 olika uppslag som Jungfru Marie nyckelknippa här ovan, med de gamla namnen. Alla med en fin färgbild, en poetisk och en historisk berättelse.


Läs mer

Framsidan på häftet visar

Kyrkkvasten, örter som kvinnorna förr hade med sig i högmässan.

Gör en egen Mariaträdgård!

På flera ställen i landet finns det speciella Mariaträdgårdar som väcker  intresset för alla Mariablomstren. Med  Pallkrage, fröer och en säck jord hittar man lätt en plats där man kan odla och lära sig mer, enskilt eller i en studiegrupp.

Andra Maria-böcker

Martin Luthers tolkning av

Magnificat


Läs mer

En beskrivning med många bilder i färg och svart/vitt av Mariabilder i  konst, kyrkor och i folktro.


Läs mer

Hjärtats visdom ??

Finns det en visdom som växer fram med tiden?

Vad innehåller en sådan visdom?

Var får man sin visdom?

Boken Profeten av Kahlil Gibran är en sådan källa till visdom för mig. Den möter mig med ord som känns igen - innifrån. Vid läsningen skapas en helhet som ger mina tankar, erfaren-heter och kunskaper en form - en gestalt i de ord som möter mig.  ( Hans Paulson förläggare)


I boken Profetens följe har vi skapat en serie böcker som kan ha samma betydelse för vårt inre.

Böckerna Tror på något och Om något finns av Sven Hillert, Tankar vid Helgsmål av Christina Lövestam, Att finna Gud i en snigel av Anna Karin Hammar, Blå strimmor av hopp av Erland Svenungsson och Tusen skäl att leva av Dom Helder Camara.

Nu vill vi ge ut nya böcker om visdom.

Vill du vara med och följa arbetet med böckernas innehåll,

få förhandsinbjudan till presentationsträff och förstadags exemplar till halva priset? Fyll då i uppgifterna på denna sida

Böcker dag för dag

Böcker utgivna tillsammans med Svenska rådet för Alkohol och beroendefrågor. (SCAA)

Läs mer

Med Luther dag för dag

Bli inspirerad inför varje söndag


Tankar vid helgsmål följer kyrkoårets söndagar och teman. Men varje söndag har fått ett undertema uttryckt som dagens frågor.

Varje södag har också en poetisk fundering av prästen Christina Lövestam. 

Nya ord på kyrkoårets frågor som kan leda till nya samtal och nya tankar.

Omtyckt av kyrkvärdar