Trots att intresset för sufismen på senare år vuxit stadigt i vårt land har det hittills saknats en introduktion om islam på svenska som lyfter fram dess andlighet. Denna bok vill därför ge en dju­pare orientering om islams rika andliga liv.
Utifrån en inledande presentation av islams gudssyn, Koranen och profeten Mohammed ägnas uppmärksamhet åt sufismens lära och praktik, "hjärtats mystik" och skönhetens roll.
Kortfattat men ändå faktarikt ges därefter en god inblick i islamisk konst och filosofi. I de avslutande avsnitten presenteras islams traditionella syn på jihad som religiös strävan och hur sufismen kan svara mot vår tids andliga behov.
Vid det klara morgonljuset är angelägen läsning och utmanar oss att på djupet nyansera vår föreställning av islam.
Seyyed Hossein Nasr är professor i islamologi vid George Washington University i USA. Med ett trettiotal böcker bakom sig om islams teologi, filosofi, mystik, konst och ve­tenskapshistoria på europeiska språk är han obestridligen vår tids främste talesman för islam i väst. Nasr utsågs 1977 till hedersdoktor vid Uppsala universitets teologiska fakultet och har vid flera tillfällen besökt Sverige som föreläsare.
Förordet är skrivet av Jan Hjärpe, professor i islamologi vid Lunds universitet.
Översättare är Ashk Dahlén, fil.dr. i iranska språk och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien. Han är en av vårt lands främste kännare och översättare av klassisk persisk litteratur.

Hör författaren Seyyed Hossein Nasr berätta om Sufismen!
https://www.youtube.com/watch?v=p4DJaTeg65c