Barnens bok för grupp och hem 3-6 år

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Lärare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. Kan användas år efter år.
Styckpris 89 kr
10-packpris 75 kr/st. Tot. 750 kr
20-packpris 55 kr/st. Tot. 1100 kr

Bokkalendern

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Samtals och temakalendern. Med kalendern och ledarhandled-ningen kan bokens hela innehåll bli ett kompletterade arbetsinne-håll i verksamheten. Med  december för både 2017 och 2018 kan bokkalendern användas för såväl kyrkoåret som terminerna.
Styckris 126 kr 
5-packpris 96 kr/st totalt 480 kr 

      Handledning, tips och idéer

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i terminsar-betet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv.
Pris 38 kr/st. 5-packpris 32 kr/st. Totalt 160 kr 

För öppen förskola
och Familjer

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
Öppna förskolan kan genom barnledarnas kunskaper introducera föräldrarna i det lekfulla lärandet. Liten och aktiv passar barn 12-24 månader. 

Den fungerar både i öppna förskolor och i hemmen. Innehåller 140 idéer, 160 sidor.

 

Läs mera om

Med bokkalendern på väggen i lokalen för barnverksamheteninspireras
barn, ledare och föräldrar till ett lekfullt lärande.

Klicka på bilden så blir den större och lättare att läsa.