En inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av interreligiöst/-kulturellt arbete

Boken är uppdelad i olika delar som kan läsas oberoende av varandra.

I den första delen får läsaren en presentation av projektet Tillsammans för Sveriges verksamheter. Olika begrepp och förhållningssätt som vuxit fram under arbetets gång förklaras. Denna del vill ge inspiration och idéer till hur man kan starta olika verksamheter men också skapa en grund till varför det är viktigt att arbeta interreligiöst/-kulturellt.

Den andra delen ger en inblick i hur det faktiska arbetet har vuxit fram. Projektet har under åren mött både motstånd och kritik men också fått mycket uppskattning och stöd. Här får vi ta del av projektets egen syn på det som hänt och hur projektledarna hanterat olika situationer.

Den tredje delen berättar hur olika metoder och verksamheter har vuxit fram men ger också tips kring vad man bör tänka på när man arbetar interreligiöst/-kulturellt.

Boken avslutas med en genomarbetad metoddel med övningsexempel.

Författare Maria Kjellsdotter och Othman al Tawalbeh
Bindningstyp Inbunden
Antal sidor 176, illustrerad
Utgivningsår 2014