Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så. tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Aktuella begrepp som t. ex högre medvetande, hel­hetssyn och mänsklig utveckling kan direkt härledas till Teilhard de Chardins banbrytande verk. Från vilken utgångspunkt man än deltar i dagens religiösa eller filosofiska debatt, så kan man inte komma förbi de teorier som Teilhard de Chardin framlagt om förhållandet människa - Gud - universum.
Teilhard de Chardin (1881 - 1955) tillhörde jesuitorden; han var under tjugo år verksam som antropolog i Kina där han upptäckte den s k Peking-människan. De sista åren av sitt liv var han verksam som forska­re i New York.