Orden och Jorden

Kan en tro slå rot och bli en process hos en vuxen människa idag?
Ja, om man får bli delaktig och utgå från sin egen erfarenhet.
Så kan man sammanfatta denna bok.
Under Jesus intensiva år tillsammans med lärjungar och andra intresserade, ägnades varje dag åt undervisning. Han prioriterade verkligen undervisning och trodde på vad han gjorde.

Men det var inte lätt.
För att hjälpa människor att förstå, använde han ett språk och en pedagogik som syftade till verklig förändring hos dem han mötte.
Han ville nå hjärtat, inte enbart tanken.
Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psykologiskt och teologiskt perspektiv för att beskriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upplevelser och erfarenheter samt ansvar för vår gemensamma jord.

Skapelsens teologi har ett särskilt utrymme eftersom den ofta fått marginell plats i kyrkans undervisning och teologi.

Boken vänder sig till alla som vill lära av Jesus speciella sätt att möta människor.

Björn Wiedel är teol. dr med inriktning mot religionspsykologi och har skrivit flera böcker kring pedagogik och själavård.