Orden och Jorden av Björn Wiedel
Undervisning har av Kyrkomötet lyfts fram som en mycket viktig del av Kyrkans verksamhet. Att undervisa handlar inte bara om det man vill undervisa om, utan också om sättet att undervisa på och kunskap om vad den som vill ha undervisning bäst kan ta till sig.
Bokens innehål har därför såväl teologi som pedagogik och psykologi som byggstenar. Författaren har tidigare skrivit boken Trons pedagogik som blivit en klassiker i Kyrkans undervisning.

190 kr