"Kyrkomötet uppmanar hela Svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande."   (Kyrkomötet 2019.)

Orden och Jorden av Björn Wiedel
Att undervisa handlar inte bara om det man vill undervisa om, utan också om sättet att undervisa på och kunskap om vad den som vill ha undervisning bäst kan ta till sig.
Bokens innehål har därför såväl teologi som pedagogik och psykologi till byggstenar. Författaren har tidigare skrivit boken Trons pedagogik som blivit en klassiker i Kyrkans undervisning.

 

Läs mer

190 kr