Tor Andrae var på 1920-talet professor i religionshistoria vid dåvarande Stockholms högskola. Han var en uppskattad föreläsare. Flera av de studenter som lyssnade på honom blev bemärkta personer i det svenska kulturlivet. En serie föreläsningar som han då höll blev grunden för boken Muhammed, hans liv och hans tro. Den kom ut 1930 i sin första upplaga, väckte stor uppmärksamhet och den översattes också till andra språk.
Boken kom att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin välgrundade idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan att förstå Muhammeds personlighet, allt kombinerat med Andrass omsorgsfulla studium av källmaterialet.
Tor Andrae blev senare professor i Uppsala, ledamot av Svenska Akademien (stol 16), ecklesiastikminister och slutligen biskop i Linköping. Utom en rad vetenskapliga verk skrev han essäer av hög litterär klass.
Hans Muhammedbok kommer här i ny upplaga, närmast i den form den fått 1950 efter bearbetning och komplettering av Andraes lärjunge och efterträdare som professor i Uppsala,
Geo Widengren.
Texten har här reviderats något av Widengrens lärjunge,
Jan Hjärpe, religionshistoriker, professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet. Författare till flera böcker om islamfrågor och om den muslimska världen.