140 kr

Böcker som tagits fram tillsammans med SCAA Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor
De tre böckerna är indelade med en tanke, fundering för varje dag under året. Varje bok har sin egen inriktning.

Din är dagen riktar sig till familjen som familj eller som del i någons beroende.

140 kr

Ett dygn i taget anknyter till AA-programmet (Annonyma Alkoholister).

Var morgon ny har ett innehåll som främst riktar sig till kvinnor som fastnat i ett beroende.

Meditationsböcker med en kristen bakgrund

Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. Mjukband
Format 15 x 11 cm. 128 sidor.
120 kr

Profeten

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.
Mjukband
Format 11 x 15 cm, 80 sidor. 

120 kr

Liten fastebok för själen

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.
Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 
Mjukband. Format 19 x 12 cm 24 sidor.
Pris 69 kr/st. 100-pris 39 kr/st
(utdelning på fastlagssöndagen)

Beställes: 070-4010260 eller
proprius@telia.com