140 kr
140 kr
140 kr

Böcker som tagits fram tillsammans med SCAA Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor
De tre böckerna är indelade med en tanke, fundering för varje dag under året. Varje bok har sin egen inriktning. Ett dygn i taget anknyter till AA-programmet (Annonyma Alkoholister).
Var morgon ny har ett innehåll som främst riktar sig till kvinnor som fastnat i ett beroende.
Din är dagen riktar sig till familjen som familj eller som del i någons beroende.

Meditationsböcker med en kristen bakgrund