Martin Luthers tolkning av ”Magnificat”.         
Ny upplaga med förord av Lutherkännaren       
Göran Agrell.                                                           
MARIAS  LOVSÅNG                                                
Många blir nog överraskade av att Martin-Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme och kärlek - en hyllning till Jesu Moder.
Man tror ofta att Reformationen gjort rent hus med all Maria-fromhet. Det är fel. Den levde kvar som en underström, och i dag växer intres­set för Maria: i tro och kyrkoliv, i psalmboken och med en egen dag i kyrkoåret.
Luther målar hennes bild med breda pensel­drag - inte som himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron men också ett exempel på hur Gud utväljer det som i världen är ringa. Här får Luthers ord också en politisk innebörd: Gud störtar de orättfärdiga makthavarna och lyfter upp de förtrampade.
Luthers stil är kraftfull och färgstark, polemisk, humoristisk och innerlig. Detta är den första översättningen till svenska, gjord av prosten Inge Löfström.
Efterord "En havande Gud" av Sven Hiller väcker många tankar om Maria och synen på Gudsbilden.