Ot/aria har under århundraden varit ett kärt motiv i den västerländska kulturen: i lärda utläggningar och folklig from­het, i skir poesi och symbolladdad konst.
Gudsmoder, madonna, strålande himladrottning med makt att utföra under, samtidigt ödmjukheten själv - konstnärer, teologer och diktare skapade av Bibelns jordiska kvinna från Nasaret en komplex och mångtydig idealgestalt.
Vi får här följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i templet, trolovningen med Josef, bebådelsen, Jesu födelse, bröllopet i Kana, Jesu död och hennes egen bortgång, fram till uppta- gelsen och kröningen i himlen.
Olika tiders syn på Maria och hennes betydelse tydliggörs i ett åttiotal illustrationer och en faktaspäckad men lättläst text, som ger en rik och allsidig bild av henne. Många epi­soder är välkända, andra kan upplevas som överraskande.
När vi sedan möter motiven på museer eller i kyrkor kan vi känna igen dem, betrakta och uppskatta dem med bättre förståelse.