Vi människor har i alla tider funderat över livets mysterium och sin egen existens. Redan Bibelns berättelser tolkar och bearbetar dessa frågeställningar. Men i dag talar vi ett annat språk. Meningslöshet, ångest och alienation är begrepp som vi känner igen men bakom dessa döljer sig samma verklighet som alltid, nu som då.
I denna bok ställs livets frågor ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv från barndomen till ålderdomen.

Författaren Maare Tamm är psykolog och arbetar med människor och människors livsfrågor inom utbildning och terapeutisk verksamhet. På ett spännande och ny­skapande sätt söker hon sig genom årtusendena med hjälp av historia, Bibel och den kristna traditionen.