Med sång lär man sig uttala bättre. 
Det har författaren och Trubaduren Hans Wilhelm Löwgren erfarenhet av i sitt arbete med svenska språket i SFI-undervisning.
I boken finns ett 30-tal sånger som kan sjungas enskilt eller i grupp. Sångerna följer Trubadurens sång som laddas ner till mobil eller dator från hemsidan:

www.lyssnaochsjung.se

Här finns också ett avsnitt med svenska sånger till årstider och högtiden som skapar underlag för samtal och längtan att få veta mer.

Kultur och musik


Sångernas speciella förmåga att bygga broar till bra uttal, rytm och tydlighet är en väg för att förbättra uttal.
Men sångerna innehåller också värdefull kulturell bakgrund.
Att kunna tala om en sång blir ofta en inledning till stt samtal. Många äldre känner till mer om den svenska visskatten än man kan ana. 

Därför finns det 10 mycket sjungna sånger här i slutat av boken som samtidigt som de används för att förbättra uttal också kan förmedla lite kulturell historia.

Om våra högtider och årstider, om seder och bruk och om våra traditioner.

Ett tillfälle för våra nya svenskar att öppna ett samtal kring något som ger den andre en signal om ett gemensamt intresse där samtalet kan fortsätta.