Möt en annan Luther

Inte den kämpande reformatorn utan mer själasörjaren och församlingsprästen.
Gör det dag för dag tillsammans med Bibelcitat och förklaringar.
Göran Agrell och Peter Strömmer, välbekanta Lutherkännare, har översatt och redigerat  samlade Luthertexter  från allt som Luther skrivit och som genom många generationer traderats och tillförts boken. 
Temat för arbetet med boken har varit att behålla Luthers visa ord men att göra dem tillgängliga till nutid i språk och bilder.
Boken har också register för Bibelcitat, teman  och ordförklaringar. Register som som ger underlag och idéer  för kyrkoårets söndagar.
Format 21 x 14 cm. 248  sidor. Inbunden.

Luther nu och då

Vi känner Luther genom hans många skrifter. Och inte minst genom hans teser på kyrkporten. Men framför allt för Reformationen och dess påverkan av många länders religiösa liv.
Men Luther var också en flitig skribent, inte minst i form av brev och  inlagor  som riktats till vänner, ovänner och medborgarna i Wartburg och andra städer. Dessa texter finns inte publicerade i några böcker, men de har sparats i folkmun och tradition och samlats i en handskriven tänkebok som förvaltats genom många av generationerna i Wartburg med omnejd. Under 1800-talets senare del gavs dessa texter ut i en bok som nu International Martin Luther Stiftung i Erfurt har bearbetat språkligt och försiktigt nutidstolkat. 

Luthers tankar - dag för dag

Pris:
220 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
B8
Antal:
En vackert inbunden Andakts- och tankebok med Luthers dagliga tankar.
För inspiration, idéer och underlag.
Format 13 x 20 cm 248 sidor. Märkband

Texter i samlingen är mer vardagsnära med kloka råd för vardagen och för det andliga livet.
En bärande tanke för Luther Stiftung har varit att skapa en källa med texter som nutidsmänniska kan ta till sig där innehåll kan kännas igen och där ålderdomliga formuleringar inte skapar ett ointresse. En värdefull idébok också för  Gudtjänst och samlingar från ett särskilt temaregister.

Drottningen fick det första exemplaret av boken

drottningen och förläggaren Hans Paulson