Möt en annan Luther

Inte den kämpande reformatorn utan mer själasörjaren och församlingsprästen.
Gör det dag för dag tillsammans med Bibelcitat och förklaringar.
Göran Agrell och Peter Strömmer, välbekanta Lutherkännare, har översatt och redigerat  samlade Luthertexter  från allt som Luther skrivit och som genom många generationer traderats och tillförts boken. 
Temat för arbetet med boken har varit att behålla Luthers visa ord men att göra dem tillgängliga till nutid i språk och bilder.
Boken har också register för Bibelcitat, teman  och ordförklaringar. Register som som ger underlag och idéer  för kyrkoårets söndagar.
Format 21 x 14 cm. 248  sidor. Inbunden.

Luther nu och då

Vi känner Luther genom hans många skrifter. Och inte minst genom hans teser på kyrkporten. Men framför allt för Reformationen och dess påverkan av många länders religiösa liv.
Men Luther var också en flitig skribent, inte minst i form av brev och  inlagor  som riktats till vänner, ovänner och medborgarna i Wartburg och andra städer. Dessa texter finns inte publicerade i några böcker, men de har sparats i folkmun och tradition och samlats i en handskriven tankebok som förvaltats genom många av generationerna i Wartburg med omnejd. Under 1800-talets senare del gavs dessa texter ut i en bok som nu International Martin Luther Stiftung i Erfurt har bearbetat språkligt och försiktigt nutidstolkat. 

MARIAS LOVSÅNG
Många blir nog överraskade av att Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme och kärlek - en hyllning till Jesu Moder.
Man tror ofta att Reformationen gjort rent hus med all Mariafrom- het. Det är fel. Den levde kvar som en underström, och i dag växer intresset för Maria: i tro och kyrkoliv, i psalmboken och med en egen dag i kyrkoåret.
Luther målar hennes bild med breda penseldrag - inte som himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron men också ett exempel på hur Gud utväljer det som i världen är ringa. Här får Luthers ord också en politisk innebörd: Gud störtar de orättfärdiga makthavarna och lyfter upp de förtrampade.
Luthers stil är kraftfull och färgstark, polemisk, humoristisk och innerlig. Detta är den första översättningen till svenska, gjord av prosten Inge Löfström.
Ett nytt förord har skrivits av Lutherkännaren Göran Agrell och efterordet Vår havande Gud av Sven Hillert.

Texter i samlingen är mer vardagsnära med kloka råd för vardagen och för det andliga livet.
En bärande tanke för Luther Stiftung har varit att skapa en källa med texter som nutidsmänniska kan ta till sig där innehåll kan kännas igen och där ålderdomliga formuleringar inte skapar ett ointresse. En värdefull idébok också för  Gudtjänst och samlingar från ett särskilt temaregister.

Drottningen fick det första exemplaret av boken

Drottningen och Proprius förläggare Hans Paulson

Luthers tankar . dag för dag
Klicka på produktvariant och välj

240 kr

Marias lovsång (120 kr)
Klicka på produktvariant och välj

240 kr