Liten och aktiv är en hjälpreda för föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, vänner och bekanta att pyssla om den lille med omväxlande sysselsättning. Boken på 160 sidor har 140 olika förslag till lekfulla små stunder tillsammans då man samtidigt övar olika sinnen och motorik med hjälp av ingenting eller föremål som redan finns därhemma.
Boken är indelad i månadsintervall. 12-15 månader, 15 - 18 månader, 18-20 månader och 20-24 månader.
Allt för att leken ska passa förmågan och behoven.
Lämplig ocks å för Oppen förskola för de minsta barnen och deras föräldrar.
140 kr Beställes på proprius@telia.com eller 070-4010260.