Liten fastebok för själen

Gör dagens höga tempo att vi inte hittar fram till det goda hos oss själva och hos andra? Lägger kraven på oss människor bortom vårt eget jag? har vi någonsin så gott om tid att vi hinner begrunda våra behov och våra villkor?

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.

Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på fastesöndagarna – översatta och tolkade till vår tid. Du kan välja antingen att fundera kring temat i stort eller att gå lite djupare in i det dag för dag.

Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och citat för varje fastedag. Och så det viktigaste: anteckningsutrymme för dina egna tankar.

Bindningstyp Häftad, med illustrationer
Antal sidor 28
Utgivningsår 2015

Vid större upplagor för utdelning på fastlagssöndagen till Gudstjänstbesökarna eller församlingsboende kontakta Hans Paulson 070-4010260 för ett lågt offertpris.