Boken om Kärleken kommer under våren.
En bok för såväl rådgivare som för par.
Frågekorten kan också bli ett verklighetsprov, om en "date" har förutsättningar att växa till en relation.
Författarna till  boken vill vi dela sig av egna erfarenheter och vad de funnit i litteraturstudier om hur man lever lyckligt ihop. I bokens första del berättas om de möjligheter som finns för att förbättra livet tillsammans. I bokens andra del om ett an­tal hjälpmedel som provats för att utveckla relationen.
 
Frågekorten är ett hjälpmedel att ”våga” fråga och att träna på att svara ärligt och uppriktigt.