Kyrkoåret, årets helger och dessas bakgrund är intressant inte bara inom Kyrkan. Alla berörs av det, så varför inte informera också familjerna utanför Kyrkan och den vanliga förskolan. Min förskolan och många med dem är försiktiga inför böcker med religiös tillhörighet och däför hag vi givit ut Tillsammanstid.
Den har samma lekfulla och lärorika innehåll som Barnens kyrkoår.
Dock har denna upplaga inga referenser till Bibeln och Bibel för barn.
Berättelser från sagor används för att illustrera det aktuella temat för helgen.
Boken finns också som utdelningsupplaga!
Samma innehåll men tunnare papper.
Pris 39 kr/st vid beställning om minst 100 exemplar.
Meddelande från församlingen enligt överenskommelse kan också ingå!