Livet är svårt Det finns inga enkla genvägar till lyckan. Uppmärksamhet, ihärdighet och vilja hjälper oss på DEN SMALA VÄGEN till psykologisk och andlig utveckling. Var och en av oss har en kraft som driver oss att välja DEN SMALA VÄGEN. Det enda som egentligen kan hindra oss är lättja.

Scott Peck är praktiserande psykoanalytiker i Connecticut i USA. Hans bok, som på engelska heter The Road Less Traveled, har översatts till många språk .

"En stark bok som angår varje människas vardag. Peck ger inga lättköpta lyckorecept. Han visar att det är strävsamt men inte omöjligt att ta ansvar för sitt liv, även när man tycker att man har kört fast. Boken ger konkret och handfast vägledning."
Monica von Sydow, psykoanalytiker Stockholm

"Det är den bästa bok jag har läst om hur man kan utveckla sitt eget och sina barns liv. Den talar rakt och enkelt om själslig utveckling. Jag tycker om Scott Pecks definition av kärlek som 'en vilja att befrämja andras utveckling'."
Eva Sternberg, Riksförbundet Hem och skola

Läs om;
Kärlek och självdisciplin, hälsosam förtvivlan, att våga vara sig själv och att våga förlora.