Engelska medeltidsmystiker
-       kan de ha något att säga oss?
Samtidigt som 1300-talet i Europa var ett århundrade fyllt av krig och farsoter, var det även en tid av förnyelse och andlig fördjup­ning. De människor som blivit kallade mystiker sökte sanningen bortom alla ord, ofta i inre, tyst, s k kontemplativ bön. Deras erfarenheter och lärdomar kan vara till hjälp och ledning för dem som i vår tid vill söka på liknande sätt.
Bön utan ord innehåller texter av den okände författaren till "Icke-vetandets moln" och "En­skild rådgivning" samt av Richard Rolle, Walter Hilton och Julian of Norwich. Författarna och deras bakgrund presenteras i ett särskilt av­snitt.
Sten Rodhe, som gjort urvalet och översatt tex­terna från modern engelska, är teol dr och f d gymnasielektor i religionskunskap och filosofi. Han har tidigare i serien Tystnadens väg sam­manställt Ur Filokalia om Hjärtats bön.
TYSTNADENS VÄG

valda texter ur kristen tradition