En undervisning som blir till lärande

Orden och jorden
-om trons pedagogik och teologi

Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psykologiskt och teologiskt perspektiv för att beskriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upplevelser och erfarenheter samt ansvar för vår gemensamma jord. 
Skapelsens teologi har ett särskilt utrymme eftersom den ofta fått marginell plats i kyrkans undervisning och teologi.

190 kr

Barnens kyrkoår

Vem ska tala om kyrkoåret och dess helger, nu när skolan inte gör det?
Barnens bok för grupp och hem. 
Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med  teman enl. evangelieboken. Tanken är att Föräldrar eller Ledare ska samtala om helgens tema med hjälp bokens innehåll,
sagor och bibeltexter, sånger, lekar, spel, rimm och tillverka-pyssla. Ej årsbunden.
Kan användas år efter år.  
Utdelningsupplagan kan förses med församlingens egen text.

89 kr

Ung bön

Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt.
Det kan bli till  önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något som är större eller bortom,  som ändå når oss alla och  kanske kan göra det omöjliga möjligt.

Boken har 26 böner och  bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa för inspiration och eftertanke.  Varje bön har också tolkats i en utrycksfull bild.

Leverans i augusti

 Tron på något

- största trosinriktningen i Sverige?

Ett märkligt litet holländskt ord dök upp år 1997: ietsism. Det skrevs i en tidskriftkolumn av den nederländske molekylär-biologen, skribenten och sedermera utbildningsministern Ronald Plasterk. ”iets” betyder ”något” på holländska, och Plasterk använde termen ietsism för att beteckna bruket att svara på frågan ”Tror du på Gud?” med en mening som ”Nja, men det måste ju finnas något ”. 

Ordet har fått tilltagande internationell spridning i takt med att denna icke dogmatiska eller kanske diffusa religion har kommit att bli vanlig inordvästra Europa. Att döma av opinions-undersökningar tycks nu ungefär varannan svensk vara ietsist, samtidigt som väsentligt färre uppger sig vara troende kristna. 
 

Ur förordet till Sven Hillerts bok av 
Bengt Gustafsson, 
professor emeritus i teoretisk astrofysik

Boken Tror på något

Ett sätt att nå breda grupper som inte är kyrkligt aktiva
men  andligt intresserade!

 

Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang. 

120 kr

Beställ ett kuvert med kalender och kort gratis för inspiration! Endast genom telefonsamtal 
till förläggaren 070-4010260

Portionskollen
med motionskollen

Författaren till boken har själv en hjärt-kärldiagnos som han på olika sätt kunnat hantera. 
Främst genom ändrade kost-vanor och enkel motion.
Boken är en handbok med redskap i form av mått för begränsning av matintaget.
Innehåller en enkel recept-samling för drygt 200 rätter som utgår från utvalda matvaror. 

Leverans i augusti

Tre meditationsböcker

Framtagna tillsammans med SCAA (Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor

Meditationsböcker för varje dag. Varje bok har sin egen inrikt-ning. Ett dygn i taget anknyter till AA-programmet (Annonyma Alkoholister).
Var morgon ny har ett innehåll som främst riktar sig till kvinnor som fastnat i ett beroende.
Din är dagen riktar sig till familjen som familj eller som del i någons beroende

Själavård med utsatta människor

Allt fler utsatta söker sig till Kyrkan när samhällets resurser inte räcker till.
Boken riktar sig till Kyrkans alla personalgrupper för att tillsammans kunna känna igen de hjälpsökane och hjälpa dem vidare.
Skriven av  Elisabeth Arborelius,
präst, leg. psykolog  och leg. psykoterapeut med erfarenheter från bl. a. Bullkyrkan.

120 kr

Beställs var för sig


Din är dagen

140 kr

Ett dygn i taget

140 kr

Var morgon ny

140 kr

Kärleken
-samtalskort

Bra samtal kan göra kärleken starkare och Kärleken är ett utvecklingsmaterial för vuxna som vill förbättra sin parrelation.
Den hjälper par att bättre förstå varandras tankegångar och känslor med frågeförslag inom kärleken spm ibland kan vara svåra att förstå och ens våga ta upp. 
Den består av 56 frågekort om vardagen, samlivet och livet i stort.

Bra uttal

- för kyrkans språk-café

Bokens författare är SFI-lärare och trubadur som i sin under-visning använt sång för att förbättra elevernas uttal.  Sångerna är skrivna för att öva svåra uttal men har också delar av den svenska sångskatten så att läsarna också får kunskap om några årets helger och högtider.
Övningarna genomförs med boken och sång, text och rytm som laddas ner från hemsidan. 

160 kr