I denna pärm finns Läroplan-ens delmål, värdegrund och en indelning av alla Aktiv Förskolas
övningar och aktiviteter efter Läroplanen. Blanketter för barnens utveckling och del-tagande smat metod för uppföljning och utvärdering.

Format A4. 90 sidor. Ringpärm. 

De tre pärmarna nedan 

En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 2-4 åringar. 80 övningar och aktiviteter.
Format A4. 90 sidor. Ringpärm

Att barnen själva får upptäcka och undersöka är en bra form för utveckling och lärande.
Våra två pärmar  med Professorns vardagsvetenskap 
har sammanlagt mer än 200 upptäkter och undersökningar som kan göras.
70 Lärarsidor håller ihop övning-arna med faktabakgrund och metod för Natur och Teknik.
Pärm 1 lämplig för 5-7 åringar
Pärm 2 lämplig för 7-9 åringar

Pärmen för 6-årsgruppen har övningar och teman för 6-åringarna utveckling och lärande men i förskolans mer rörliga och konkreta pedagogik. Innehållet sammanställt och redigerat från ett flertal Pärmar och handböck-er i Förskoleprogrammet
Storlek A4. 225 sidor. Ringpärm

Grundpärmen innehåller 75 övningar för tre åldergrupper.
1-2, 2-4 och 4-6. Dessutom ingår ett 10-tal övningar i undersök-ningar av natur och omvärld. Referenser till sånger, rim o ramsor, lekar, litteratur och ytterligare övningar inom samma tema.
Format A4. 80 sidor. Ringpärm. 

 finns som "tilläggspaket"

En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 1-2 åringar. 50 övningar och aktiviteter.
Format A4. 60 sidor. Ringpärm

Upptäck och undersök 1.
Enkla och vardagsnära upptäkter och undersökningar för 5-7 åringar.
Övningarna sker inom Professorns 14 områden:
Ljud, Rörelse, Växter, Du och jag, Magnetkraft, Flyta och sjunka, Djur, Luft och vatten, Vädret, Jord och stenar, Elektricitet, Ljus Kretslopp i naturen och Värme
Format A4. 112 sidor. Ringpärm.

Liten och Aktiv innehåller 140 övningar, sånger, rim och ramsor,  grupperade i tremånadersintervall från 12-24 månader.
Boken är tänkt som en inspirationskälla och idébok för övningar med 
1-2 åringar.
Format 21 x 15 cm.
158 sidor. Mjukband.

Sånger, lekar, rim och ramsor är en samlig med  över 100 tema-indelade sånger, 30 Rim- ramsor och 50 lekar. Dessutom referenser till 180 sago- och bildeböcker och 100 sånmger från andra sångsamligar.
Allt indelat inom Läroplanens delmål. CD-skiva ingår
Format A4.125 sidor. Ringpärm

med 30% rabatt på priset

En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 4-6 åringar åringar. 140 övningar och aktiviteter.
Format A4. 150 sidor. Ringpärm.

Upptäck och undersök.
Mer omfattande övningar med underlag för egna övningsböck-er. Här kan barnen arbeta själva med aktivitetskorten. Samma områden som i Upptäck och undersök 1.

Format A4. 175 sidor. Ringpärm.

Barn älskar att leka tillsammans mex föräldrar och andra vuxna. Men leken måste ske på barnens sätt I boken Tillsammanstid finns allt som behövs för en rolig och lärorik tillsammans inom ett visst tema. Sagor, sånger, rim och ramsor, spel och pyssel. Ett tema per månad, att göras som månadslek eller tt välja det som verkar roligast.

Tre paket till lägre pris

Stora paketet
 

Med pärmarna Aktiv Förskola i Läroplanen, Grundpärmen, Sånger Rim o ramsor och lekar, Upptäck och undersök 1, Leka, göra, lära 1-2 år,  Leka, göra, lära 2-4 år och Leka, göra, lära 4-6 år.
Styckpris för de 7 pärmarna 3750 kr.
Paketpris 2650 kr

Grundpaketet

Pärmarna Aktiv Förskola i Läroplanen, Grundpärmen och Sånger, lekar, rim och ramsor.
Styckpris för  3 pärmar 1550 kr.
Paketpris 1240 kr.

Tilläggspaketet

Pärmarna Leka, göra, lära 1-2 år, 2-4 år, 4-6 år och Upptäck och undersök 2200 kr

Paketpris 1760 kr.

Prova Aktiv Förskola i din Mobil eller Lärplatta. Gratis!
Gå in på aktivforskolamobil.se

Ha alltid med dej övningar, aktiviteter med sånger, sagotips, lekar rim och ramsor i din Mobil eller Lärplatta.
Sök i de fem flikarna efter t. ex. som på bilden, Kroppen. Där får du förslag på en övning.
Klicka vidare på Sång och musik och då kommer förslag på sång och en musikslinga som ni kan sjunga till.
Klicka vidare på förslag till sagor, lekar, rim och ramsor och fler övningar.