Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! .
Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om livet.
Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang. Mjukband
Format 18 x 11,5 cm 64 sidor 

120 kr

Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. Mjukband
Format 15 x 11 cm. 128 sidor. 

100 kr

Själavård med utsatta människor. Av Elisabeth Arborelius.

Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmän-niskor. Format A5  58 sidor.
Pris 120 kr/st. 10-pris 98 kr/st.
Mjukband 21 x 15 cm 64 sid.

Läs mer

120 kr
Följande böcker beställs genom tel. 070-4010260
eller med e.post: 
proprius@telia.com
 

Gäller under en begränsad tid då vi byter huvudman för vår hemsida

Muhammed av Tor Andrae
Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan  att förstå Muhammeds personlighet. 
Hans Muhammedbok kom att bearbetas och kompletteras 1950 av Geo Widengren. Denna upplaga har reviderats något ytterligare av Jan Hjärpe.

Inbunden
Format 22 x 14 cm 266 sidor.

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll.
Inbunden med skyddsomslag
Format 18 x 12 cm 112 sidor. 

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Lär känna en annan Luther.
Texter skrivna under hans tid som själasörjare och Försam-lingsherde. Innan reformationen.
Boken är en årsbok  med Bibelord och Luthers tankar kring dagens text. En bok tillsammans med Internationale Luther-stiftung som utgår från äldre Luther brev och texter.
Översatt till svenska av Göran Agrell och Peter Strömmer.
Register med teman och Bibelställen. Märkband för den dagliga läsningen. Inbunden
Format 21 x 14 cm 248 sidor

220 kr

En meditionsbok med dagliga betraktelser för hela året. 
Boken är en inspiration till tankar och samtal inom familjen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, diskutera. Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor) 
Mjukband
Format 15 x 11 cm  196 sidor.

140 kr

Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder. 
Luther målar hennes bild med breda pensel-drag - inte som en himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron. Mjukband.
Format 21 x 15 cm 94 sidor.

Läs mer

120 kr

I boken får vi följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i Templet, trolovningen med Josef, bebådelsen, jesu födelse, bröllopet i Kana, Jesu död och hennes egen bortgång. fram till upptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustrationer tydliggörs tillsammans med fakta som lättläst text. Författare är Birgitta Birnbaum tidigare intendent på Nationalmuseum. Inbunden. 
Format 24 x 20 cm 114 sidor. 

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

I krukmakarens verkstad
Så här säger Dagmar Norell:
"Krukmakarens avsikt med kärlet är det viktiga...
Den sista testen sker i ugnens eld.
Då förvandlas det mycket jordiska materialet till ett kärl som är bärare av ett andligt innehåll.
Hennes skupturer är fyllda av stillhet och inre vila och många bad henne berätta om hur man finner vägen in till sitt centrum och livskällorna.
Mjukband
18 x 13 cm 90 sidor

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Vid det klara morgonljuset
Av Seyyed Hossein Nasr.
Essäer om islams andliga liv i urval av Ashk Dahlén.
Trots att intresset för sufismen stadigt vuxit i Sverige har det saknats en introduktion som lyfter fram dess andlighet. Denna bok vill därför ge en djupare orientering åt sufismens lära och praktik.
"Hjärtats mystik" och skönhet-ens roll.  Förord av Jan Hjärpe.
Vackert inbunden.
22 x 16 cm 186 sidor.
 

Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt.
Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild. 

98 kr

Ett dygn i taget.
Igår är blott en dröm.
Imorgon blott en skugga,
men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröm av lycka.
Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag.

Tankespråk från Sanskrit
En bok med dagliga tankar för hela året med en AA-tanke, en fördjupning och en bön.Utgiven tillsammans med SCAA. Mjukb.
Format 15 x 11 cm

140 kr

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor. Inbunden.
Format 11 x 15 cm, 80 sidor. 

120 kr

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.
Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 
Mjukband
Format 19 x 12 cm 24 sidor

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Guds andes vind
Av Dagmar Norell.
Allt är egentligen så enkelt - att bara vara i Guds skaparkraft. Hans vind som blåser genom allt som är.
Texterna kan synas enkla. 
Men den som kan se djupare anar snart att det handlar om henne, livet och vad den andliga vand-ringen innebär. 
Mjukband
Format 15 x 11 cm  76 sidor.

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psykologiskt och teologiskt perspektiv för att beskriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upplevelser och erfarenheter samt ansvar för vår gemensamma jord. 
Skapelsens teologi har ett särskilt utrymme eftersom den ofta fått marginell plats i kyrkans undervisning och teologi.
 

190 kr

En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året.
Innehållet är tänkt att vara till stöd, särskilt för kvinnor som fastnat i ett beroende
Boken kan även vara en samtalsgrund som hjälp och för förståelse bland anhöriga och vänner.
Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor)
Mjukband
Format 15 x 11 cm 198 sidor. 

140 kr

Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum.
Många finner hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduiska traditioner, skriver  Sten Rodhe i inleningen. 


Mjukband.
Format 14 x 12 cm 96 sidor

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Spänningarnas förlösning
Dan Anderson  - drömmaren med sina beskrivningar av längtan i naturen, myt och saga.
Författaren Hans Granlid försöker skapa en balans mellan det prosaiska och det poetiska.
Dan Andersson har ju både sociopolitisk radikalism och esoterisk religiositet i sina texter.
Mjukband
Format 21 x 15 cm 208 sidor.

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

 Den världsberömde psykoana-lytikern Bruno Bettelheim har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Mjukband.
Format 20 x 12 cm 128 sidor

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260