Att finna Gud i en snigel

Pris:
120 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
TL23
Antal:
Utgångspunkt är Kyrkomötets beslut  från 2019 om att kyrkans undervisning skall innefatta studiet av naturens rättigheter. 
I boken fördjupas kyrkans bidrag till omsorg om hela Skapelsen.
Anna Karin Hammar, präst och teolog, berättar om trons erfarenhet av Guds närvaro i alla ting