Själavård med utsatta människor

Pris:
100 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
Di 1
Antal:
Själavård med utsatta människor är ett verktyg för såväl präster och diakoner, som kyrkvaktmästare och lokalvårdare, kort sagt alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor. En grupp människor som mer och mer söker sig till kyrkan.
Format 13 x 21 cm, 58 sidor.
OBS! Styckepris 100 kr. 10-packpris 70 kr/st.