Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! .
Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om livet.
Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang.
Och viljan att tro på något.

120 kr
Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Format 18 x 12 cm
112 sidor. Inbunden med skyddsomslag.
Pris 120 kr
120 kr

Det finnsinga enkla genvägar till lyckan säger författaren M. Scott Peak.
Uppmärksamhet, ihärdighet och vilja hjälper oss på Den smala vägen till psykologisk och andlig utveckling. Var och en av oss har en kraft som driver oss att välja den smala vägen. Det enda som egentligen kan hindra oss är lättja.
Läs om kärlek och självdisciplin hälsosam förtvivlan och att våga vara sig själv.
Ett fåtal ex. till reducerat pris. 
Därefter utgången. 

290 kr

Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum.
Många finner hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduiska traditioner,
skriver Sten Rodhe i inleningen. 
Format 14 x 12 cm. 96 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr

80 kr
Tusen skäl att leva?
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft.
 Format 11 x 15 cm. 128 sidor. Mjukband
100 kr

Dan Anderson som finner sin Gud i naturen och i beskrivningar av naturen.
Författaren Hans Granlid ger i boken en mer nyanserad bild av Dan Andersson. Format  21 x 15 cm. 202 sidor. Mjukband.
Pris 140 kr

140 kr

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.
Format 11 x 15 cm, 96 sidor. Inbunden.

130 kr
Den världsberömde psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1903–90) har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Format A5 76 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr
80 kr