Förlagets historia

Proprius förlag grundades 1963 av Jacob Boëthius och är ett helt fristående förlag med utgivning inom humaniora. 

Jacob Boëthius drevs av en kombination av idealitet, folkbildningsanda och kvalitetsmedvetande. Han var spontan och impulsiv och var verksam på sitt förlag fram till sin död 2005.

Hans sista stora projekt och stolthet var utgivningen av den nya svenska översättningen av Koranen: "Det är väl självklart att muslimer likaväl som kristna ska kunna läsa sin religions urkund på begriplig svenska." Mohammed Knut Bernström hade ägnat tio år åt att studera och tolka den arabiska texten till svenska, tillsammans med förlagets redaktörer arbetade de båda ytterligare fem år för att få fram den utgåva som vi alla var glada åt. Såväl Jacob Boëthius som Bernström invaldes i den då nygrundade Svenska islamiska akademien som arbetar för islams acceptans i det svenska samhället.

Som ledstjärna i förlagsarbetet hade Jacob Boëthius myntat: 
"Vi ska arbeta med böcker som vi känner för och som kommit att betyda något väsentligt för oss", och vi som nu arbetar i förlaget känner att just så vill vi hantera den fortsatta utgivningen.

Jacob Böethius
1925–2005