Läsex för verksamhetsledare för böckerna till reducerat pris
Böckerna kan endast beställas i ett ex per församling och per telefon.
Kontakta Hans Paulson 070-4010260


Faktura medföljer leveransen
och skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet. 

Postens porto faktureras beställaren.

Returer anmäls på mejl proprius@telia.com och kan göras  efter
att ni fått ett mejl från oss med returnummer och returmedgivande.

 

GDPR
General Data Protection Regulation

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Om någon beställer varor så lagras beställarens uppgifter på fakturan. Dessa uppgifter kvarligger så länge bokföringslagen kräver det.
Om du beställer vårt nyhetsbrev lagras också dina uppgifter i vårt kundregister för nyhetsbrev.
Dessa uppgifter finns kvar till du själv markerar att de ska tas bort.
De register vi använder för information om våra böcker till berörda befattningshavare inom kyrka och församling kan vara kopplade till namn eller befattningshavare som Kyrkoherde, Barnansvarig osv.
I de fall namn används är det efter samtycke, en inarbetad kundrelation eller berättigat intresse utifrån  personens  yrkesroll.
I all vår marknadsföring ska det finnas möjlighet att enkelt avboka vidare marknadsinformation.   Ansvarig: Hans Paulson

Avboka. Klicka här

Nyhetsbrev

Få inspiration med vårt månadsbrev.