Förlagets historia

Proprius förlag grundades 1963 av Jacob Boëthius och är ett helt fristående förlag med utgivning inom humaniora. 

Jacob Boëthius drevs av en kombination av idealitet, folkbildningsanda och kvalitetsmedvetande. Han var spontan och impulsiv och var verksam på sitt förlag fram till sin död 2005.
Som ledstjärna i förlagsarbetet hade Jacob Boëthius myntat: 
"Vi ska arbeta med böcker som vi känner för och som kommit att betyda något väsentligt för oss", och vi som nu arbetar i förlaget känner att just så vill vi hantera den fortsatta utgivningen.
1977 gavs den första svenska upplagan av Kalhil Gibrans Profeten ut på Proprius förlag.

På en resa till New York 1972 hade jag hittat den engelska upplagan The Prophet som kom att bli min livsledsagare i text. Den kristne författaren Gibran, har kunnat formulera några viktiga Bibeltexter på ett trovärdigt nutidsspråk. Tillgängligt för alla. Den har gjort att jag nu 46 år senare
har tagit över Proprius förlag och utgivningen av boken Profeten. Det finns en stor vilsen andlighet här ibland oss - och jag är en av de vilsna.
Vi känner oss inte hemma med kyrkans bekännelse men är ändå så andliga att humanisternas naturvetenskapliga lösningar känns otillräckliga.
I det utrymmet - mellan aktivt kristna och ateism vill jag att Proprius verkar för en igenkänning och vägledning.
Inte bara för oss "vilsna" men också för kyrkan för att förstå vad vi söker.

Jacob Böethius
1925–2005