Martin Luthers tolkning av ”Magnificat”.           Fortsätt Reformationen!
Ny upplaga med förord av Lutherkännaren       Från Luthers idéer i boken om social rättvisa  
Göran Agrell.                                                             och moderskapet. Läs också efterordet om 
MARIAS  LOVSÅNG                                                "Den havande Guden"
Många blir nog överraskade av att Martin-Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme och kärlek - en hyllning till Jesu Moder.
Man tror ofta att Reformationen gjort rent hus med all Maria-fromhet. Det är fel. Den levde kvar som en underström, och i dag växer intres­set för Maria: i tro och kyrkoliv, i psalmboken och med en egen dag i kyrkoåret.
Luther målar hennes bild med breda pensel­drag - inte som himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron men också ett exempel på hur Gud utväljer det som i världen är ringa. Här får Luthers ord också en politisk innebörd: Gud störtar de orättfärdiga makthavarna och lyfter upp de förtrampade.
Luthers stil är kraftfull och färgstark, polemisk, humoristisk och innerlig. Detta är den första översättningen till svenska, gjord av prosten Inge Löfström.
Efterord "En havande Gud" av Sven Hiller väcker många tankar om Maria och synen på Gudsbilden.
Styckpris 98 kr                                                 
10-packpris 79 kr/st. Totalt 790 kr                                

120 kr