Nya serien

Nya serien innehåller 4 nya böcker  hösten 2020-21, en ny 2019 och två tidigare utgivna men nu ändrade till mjukband, nytt format.

Tankar vid Helgsmål

En bok för din stund av ro och eftertanke. Mindfullness till malmklang och tradition.
Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag.
Är också en möjlighet för gudstjänstgrupper och prediko-förberedelser.
130 sidor, mjukband, format 11,5 x 18 cm.Utkommer 13 november
Pris 120 kr/st.
10-pris 96 kr/st. min. 10 ex

120 kr

Om något finns

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Vad är det för något jag tror på? Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.
När alla ängar blomstrar runt omkring, då vill jag tro pä mer än ingenting.Vikiga teman som miljö, hållbarhet, helhet och mångald är grundstenarna i Sven Hillerts  nya tänkvärda versbok.
120 sidor, mjukband, format
11,5 x 18 cm.

Utkommer 4 december
Pris 120 kr/st.
10-pris 96 kr/st. min. 10 ex

120 kr

Tror på något


Jag tror inte på Gud, men jag tror på något.
Vi känner igen orden när traditio-nella uttryck om Gud inte mot-svarar våra egna tankar om livet.
Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engage-mang. Och viljan att tro på något.


Skogen har brunnit,
luften är klar,
tystnaden ekar förstorad.
Mycket är borta,
men något finns kvar.
Världen är inte förlorad

120 kr

Att finna Gud i en snigel

Att finna Gud i en snigel. Anna Karin Hammar berättar om trons erfarenhet av Guds närvaro i alla ting. Utgångspunkt är Kyrkomötets beslut från 2019 om att kyrkans undervisning skall innefatta studiet av naturens rättigheter.  I boken fördjupas kyrkans bidrag till omsorg om hela Skapelsen.
115 sidor, mjukband, format    11,5 x 18 cm.

Utkommer 11 januari- 21 
Pris 120 kr/st.
10-pris 96 kr/st. min. 10 ex

120 kr

Tusen skäl att leva


Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl - en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön.
Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft.
Med Gud vid sin sida som kamrat och broder orkar och vågar han kämpa för det goda i ett grymt och orättvist samhälle. Och då är det en styrka att vara som ett barn, och svag...

120 kr

Vardagsbön


Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt.
Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt.
         Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, 
ensamhet och rättvisa,
– för inspiration och eftertanke.  
Varje bön har också tolkats i en utrycksfull bild.
58 sidor, mjukband, format
11,5 x 18 cm.
Utkommen i augusti
Pris 100 kr/st.
10-pris 80 kr/st. min 10 ex

100 kr

Profeten


Almustafa hade väntat i tolv år på det skepp som skulle föra honom tillbaka till hans födelseö. När han nu såg det komma gick han nedför kullen mot staden.
     
Väl inne i staden kom alla honom till mötes, och de ropade som vore de en enda röst:
    ”Detta ber vi om innan du lämnar oss, att du talar till oss och ger oss av din sanning. 
     Och vi skall ge den till våra barn, och de till sina barn, och den skall ej förgås.
     Berätta för oss allt som uppenbarats dig av det som finns mellan födelsen och döden.”
                   Och han svarade.....

120 kr