”Kärleken” är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnader i sättet att se på olika frågor.
Förvaringlåda med 56 frågekort, 16 deltagar-kort, uppföljningsblad och spelinstruktion
Format 16,5  x  12cm. Spelkort 10 x 7 cm.
Läs mer

165 kr

Det finnsinga enkla genvägar till lyckan säger författaren M. Scott Peak.
Uppmärksamhet, ihärdighet och vilja hjälper oss på Den smala vägen till psykologisk och andlig utveckling. Var och en av oss har en kraft som driver oss att välja den smala vägen. Det enda som egentligen kan hindra oss är lättja.
Ett fåtal exemplar i lager.  Därefter utgången.
Format 21 x 13 cm. Mjukband 

Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren — sett  ur barnens perspektiv.
Andra har tvingats vandra den långa vägen, lidandets och korsets väg fram mot den barnsliga glädjen över att livet alltid får börjas på nytt — som Goethe, Tolstoy, Strindberg, Lagerkvist.
Den här antologin, sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström, innehåller just skönlitterära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg. 
En bok för många åldrar då Påskens händelser oss alla.
Format22 x 15 cm. 128 sidor. Inbunden

Hälsa och Kultur 

Författaren har  själv en hjärt-kärldiagnos och boxen innehåller bok, matmått och smakmått som bygger på hans erfarenheter, metoder och menyer. Boxen riktar sig fämst till personer med hjärt-kärl och diabetes 2-diagnos samt till äldre, men också yngre som vill undvika att
drabbas av våra vällevnadssjukdomar.
Portionskollen hjälper dig att sätta gränser, nå resultat och behålla bättre kostvanor.
Format box 26 x 15 cm. 62 sidor. Mjukband. Matmått 18 x 18 cm och smakmått  5 cm. 
Läs mer 
 

Maria har under århundraden varit ett kärt motiv i den västerländska kulturen: i lärda utläggningar och folklig fromhet, i skir poesi och symbolladdad konst.
Vi får här följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i templet, trolovningen med Josef bebådelsen, Jesu födelse, Jesu död och hennes egen bortgång. Skriven av Birgitta Birnbaum, tidigare intendent Nationalmuseum
Format 24 x 21 cm. 115 sidor. Inbunden
Läs mer

Orgelinventarium av R. Axel Unnerbäck
Det var Albert Schweitzer som på 1920-talet väckte Einar Ericis entusiasm för vårt lands äldsta orglar: dessa ägde, menade Schweitzer, sällsynt klangliga kvaliteter, som man tyvärr sällan finner hos senare tiders instrument.
Under decennier examinerade, fotograferade och katalogiserade Einar Erici dessa orglar runt hela vårt land. Hans livsverk utgavs 1965 och föreligger här i en ny utgåva med många nya rön, framtagna av R. Axel Unnerbäck. Format 22 x 15 cm. 528 sidor. Inbunden


 


Boken är skriven av  Hans Wilhelm Löwgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprepning av  texter för att förbättra elevernas uttal. Boken bygger på hans metod och är gjord för övningar utanför skolan enskilt eller i grupp. Sångerna är valda så att läsarna också får kunskap om några årets helger och högtider.
Övningarna genomförs med boken och sång, text och rytm som laddas ner från vår hemsida. Format 18 x 13 cm 46 sidor. Mjukband.
Läs mer

Bellmanbox med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungning finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Körberg med flera.
Format Box 24 x 15 cm 
Läs mer

Tor Andreas klassiska Muhammed, hans liv och tro som kom ut i sin första upplaga 1930.
Boken har eviderats två gånger. Deela av Geo Widengren på 50-talet och i nutid av Jan Hjärpe.
Format 22 x 14 cm. 260 sidor.
Inbunden med skyddsomslag.