”Kärleken” är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnader i sättet att se på olika frågor.
Förvaringlåda med 56 frågekort, 16 deltagar-kort, uppföljningsblad och spelinstruktion
Format 16,5  x  12cm. Spelkort 10 x 7 cm.
Pris 190 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren — sett  ur barnens perspektiv.
Andra har tvingats vandra den långa vägen, lidandets och korsets väg fram mot den barnsliga glädjen över att livet alltid får börjas på nytt — som Goethe, Tolstoy, Strindberg, Lagerkvist.
Antologin, sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström, innehåller just skönlitterära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg.  Format
22 x 15 cm. 128 sidor. Inbunden Pris 140 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Orgelinventarium av R. Axel Unnerbäck
Det var Albert Schweitzer som på 1920-talet väckte Einar Ericis entusiasm för vårt lands äldsta orglar: dessa ägde, menade Schweitzer, sällsynt klangliga kvaliteter, som man tyvärr sällan finner hos senare tiders instrument.
Under decennier examinerade, fotograferade och katalogiserade Einar Erici dessa orglar runt hela vårt land. Hans livsverk utgavs 1965 och föreligger här i en ny utgåva med många nya rön, framtagna av R. Axel Unnerbäck. 
Format 22 x 15 cm. 528 sidor. Inbunden.
Pris 480 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Hälsa och Kultur 

Året är 1905 och västmanlänningen Arvid Bergman drömmer bara om en sak: att åka till Amerika och söka lyckan. Han vill inte ta över gården eller förbli soldat i regementet, utan gå sin egen väg. Äventyret för honom över havet till Boston, Kalifornien och slutligen  flodernas guldstränder i Yukon och Alaska. Men hur överlever man ? Hur klarar man sig undan en björn? 
Med varm hand och mycket humor skildrar Christina Lövestam Arvids resa från den lilla byn till det stora landet i väst.

280 kr

Maria har under århundraden varit ett kärt motiv i den västerländska kulturen: i lärda utläggningar och folklig fromhet, i skir poesi och symbolladdad konst.
Vi får här följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i templet, trolovningen med Josef bebådelsen, Jesu födelse, Jesu död och hennes egen bortgång. Skriven av Birgitta Birnbaum, tidigare intendent Nationalmuseum
Format 24 x 21 cm. 115 sidor. Inbunden
Pris 180 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Tor Andreas klassiska Muhammed, hans liv och tro som kom ut i sin första upplaga 1930.
Boken har eviderats två gånger. Deela av Geo Widengren på 50-talet och i nutid av Jan Hjärpe.
Format 22 x 14 cm. 260 sidor.
Inbunden med skyddsomslag.
Pris 180 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260


 


Boken är skriven av  Hans Wilhelm Lövgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprepning av  texter för att förbättra elevernas uttal. Boken bygger på hans metod och är gjord för övningar utanför skolan enskilt eller i grupp. Sångerna är valda så att läsarna också får kunskap om några årets helger och högtider.
Övningarna genomförs med boken och sång, text och rytm som laddas ner från vår hemsida. Format 18 x 13 cm 46 sidor. Mjukband.
Läs mer
160 kr

Bellmanbox med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungning finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Körberg med flera.
Format Box 24 x 15 cm 
Pris 320 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260