Aktiv Förskola och Montessoriidéer genomgår nu en omfattande redigering för att innehållet ska fungera efter nyheterna i Förskolans läroplan (Lpfö-98 Rev 18) och med Mobiler, surfplattor och PC.
Kommer att finnas från den 1 augusti 2019

Mer info via e-post aktivforskola@telia.com och montessoriideer@telia.com