Aktiv Förskola och Montessoriidéer genomgår nu en omfattande redigering för att innehållet ska fungera efter nyheterna i Förskolans läroplan (Lpfö-98 Rev 18). Kan beställas nu för leverans till vårterminen 2019.

Beställ via e-post aktivforskola@telia.com