Böcker om andlighet och tro i 
- i en sekulär värld


 

Barn och unga

Barnens kyrkoår, inför ny termin
Barnens kyrkoår, deltagarbok, ledarbok, och Idékalender.
Böckerna tar upp teman som kan inspirera både församlingen och familjerna till lekfull och lärorik tid tillsammans. 

Läs mer här
Bläddra i boken

Pris 119 kr/st. 10-pris 83 kr/st. 20-pris 75 kr/st

89 kr

Liten och aktiv är en bok för både familjer och öppen barnverksamhet. Den är första steget mot det lekfulla lärandet som är den goda vägen till lärande i såväl förskola som skola.

Läs mer om

169 kr

Barnens kyrkoår är ett lekfullt temamaterial och inspiration till samtal, berättelse och upplevelser. Det är inte ett terminsmaterial i vanlig bemärkelse utan följer barn, föräldrar och församling hela kyrkoåret, eller två terminer. Men det är ett bredvidläsningsma-terial att ta fram när det passar en inför en helg eller för att få igång lek, lärande, samtal, sånger, spel och pyssel.

Läs mer här
Bläddra i Kalender, Deltagarbok och Ledarhandledning

Kyrkoårskalenden har December 2017 och 2018 så kalendern kan användas både för kyrkoåret och terminerna. 30 x 40 cm 28 sidor.
Pris 96 kr/st. Gratis för de 50 första besökarna 5-pris 78 kr/st.

96 kr

Ledarhandledningen behövs tillsammans med kalendern om du inte har Deltagarboken.
Format 15 x 30 cm 20 24 sidor.
Pris 32 kr/st. 5-pris 26 kr/st
 

Budskap och tro

Maria Herrens moder, 4 advent
Marias lovsång av Martin Luther
Magnificat är evangelietexten denna dag.
Luther tolkar Magnificat med Marias ögon.   Nytt förord av Lutherkännaren Göran Agrell och efterord "En havande Gud" av Sven Hillert. 

Läs mer här

98 kr

Vetenskap och tro. Pierre Teilhard Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han  hur hans världsbild vuxit fram.
Vackert inbunden bok , format 12 x 18 cm, 112 sidor

Läs mer här

110 kr

Inspiration och Bokbord

Profeten. En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig. Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna ställer frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor. Format 11 x 15 cm, 96 sidor.

Läs mer här

130 kr

Maria Herrens moder, 4 advent
Maria har under århundraden varit ett kärt motiv i den västerländska kulturen: i lärda utläggningar och folklig from­het, i skir poesi och symbolladdad konst.
Inbunden bok i vackert band 110 sidor

Läs mer här

185 kr

Diakoni

Själavård med utsatta människor. 
Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor. Häftad 58 sidor.

Läs mer här

90 kr
90 kr

Tusen skäl - att leva. Camara har funnit sina skäl. En väg som ger hans tillvaro mening och glädje och ändå se verkligheten. Han bär en kärlek till allt inom sig som ger livet lyster och kraft. Storlek 10 x 15 cm, 128 sidor.
 

Läs mer här

100 kr

Liten fastebok för själen, Fastlagen

Sök stillhet mitt i vardagen under fastetiden! Under fyrtio dagar, genom sju veckoteman. Som inspiration finns kortfattade tankar, tankar och bibelcitat för varje fastedag.
Med anteckningsutrymme för  egna tankar.

Läs mer här

68 kr

Religionsdialog

Tro, hopp och fördom kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolor, kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser. Inbunden 175 sidor

Läs mer här

Pris 190 kr
Beställes på prorpius@telia.com