Ladda ner musik, uppläsning till
Bättre uttal, lyssna, läs, sjung 
från den 15 december då boken ges ut.