Undervisning

Vem ska nu berätta om kyrkoåret och helgernas bakgrund när skolan inte lägre gör det?


Barnens kyrkoår, deltagarbok, ledarbok, och bokkalender. Böckerna tar upp teman som kan inspirera både församlingen och familjerna till lekfull och lärorik tid tillsammans. Barnens kyrkoår är ett lekfullt temamaterial och inspiration till samtal, berättelser och upplevelser. Det är inte ett terminsmaterial
i vanlig bemärkelse utan följer barn, föräldrar och församling hela kyrkoåret, eller två terminer. Men det är ett bredvidläsningsmaterial att ta fram när det passar en inför en helg eller för att få igång lek, lärande, samtal, sånger, spel och pyssel.

Barnens bok för grupp och hem 

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Ledare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. Kan använ-das år efter år. För barn 3-9 år 
Styckpris 89 kr
10-packpris 79 kr/st. 

 

89 kr

Månadskalender,
 Ledarhandledning

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Månadskalendern 30 sidor med 12 olika helger, inledning, tips och idéer. Ledarhand-ledning ingår.
Pris 128 kr/st.
5-packpris 96 kr/st 

 

89 kr

Ledarhand-
ledning, 

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i terminsarbetet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopi-ering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv för 1-2 åringar.
Pris 39 kr/st.
Vid beställning kommer Deltagarbokens pris upp. Klicka på "Välj en produkt-variant" så kommer Ledarhanledning upp nedanför.
 

89 kr

För familjer  och
Öppen förskola

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
        Öppna förskolan kan genom barnledarnas kunskaper introducera föräldrarna i det lekfulla lärandet. Liten och aktiv passar barn 12-24 månader. 

Innehåller 140 idéer, 160 sidor.
Pris 160 kr.    Läs mer
Vid beställning kommer Deltagarbokens pris upp. Klicka på "Välj en produk-tvariant" så kommer Liten och aktiv upp nedanför.

89 kr