Barn och unga

Barnens kyrkoår, inför ny termin
Barnens kyrkoår, deltagarbok, ledarbok, och Idékalender.
Böckerna tar upp teman som kan inspirera både församlingen och familjerna till lekfull och lärorik tid tillsammans. 

Läs mer här
Bläddra i boken

 

Liten och aktiv är en bok för både familjer och öppen barnverksamhet. Den är första steget mot det lekfulla lärandet som är den goda vägen till lärande i såväl förskola som skola.

Läs mer om

169 kr

Barnens kyrkoår är ett lekfullt temamaterial och inspiration till samtal, berättelse och upplevelser. Det är inte ett terminsmaterial i vanlig bemärkelse utan följer barn, föräldrar och församling hela kyrkoåret, eller två terminer. Men det är ett bredvidläsningsma-terial att ta fram när det passar en inför en helg eller för att få igång lek, lärande, samtal, sånger, spel och pyssel.

Läs mer här
Bläddra i Kalender, Deltagarbok och Ledarhandledning

Kyrkoårskalenden har December 2017 och 2018 så kalendern kan användas både för kyrkoåret och terminerna. 30 x 40 cm 28 sidor.
 

96 kr

Ledarhandledningen behövs tillsammans med kalendern om du inte har Deltagarboken.
Format 15 x 30 cm 20 24 sidor.
Pris 32 kr/st. 5-pris 26 kr/st
 

Budskap och tro

Maria Herrens moder, 4 advent
Marias lovsång av Martin Luther
Magnificat är evangelietexten denna dag.
Luther tolkar Magnificat med Marias ögon.   Nytt förord av Lutherkännaren Göran Agrell och efterord "En havande Gud" av Sven Hillert. 

Läs mer här

98 kr

Vetenskap och tro. Pierre Teilhard Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han  hur hans världsbild vuxit fram.
Vackert inbunden bok , format 12 x 18 cm, 112 sidor

Läs mer här

Maria Herrens moder, 4 advent
Maria har under århundraden varit ett kärt motiv i den västerländska kulturen: i lärda utläggningar och folklig from­het, i skir poesi och symbolladdad konst.
Inbunden bok i vackert band 110 sidor

Läs mer här

185 kr

Religionsdialog

Tro, hopp och fördom kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolor, kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser. Inbunden 175 sidor

Läs mer här

Pris 190 kr
Beställes på prorpius@telia.com

Barnens bok för grupp och hem 3-6 år

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Lärare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. Kan användas år efter år.
Styckpris 89 kr
10-packpris 75 kr/st. Tot. 750 kr
20-packpris 55 kr/st. Tot. 1100 kr

Bläddra i boken
89 kr   Lägg i varukorg

Bokkalendern

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Samtals och temakalendern. Med kalendern och ledarhandled-ningen kan bokens hela innehåll bli ett kompletterade arbetsinne-håll i verksamheten. Med  december för både 2017 och 2018 kan bokkalendern användas för såväl kyrkoåret som terminerna.
Tidigare pris Pris 96 kr. Nu 20 kr 

Bläddra i Idékalendern
96 kr   Lägg i varukorg

      Handledning, tips och idéer

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i terminsar-betet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv.
Pris 32 kr/st. 5-packpris 26 kr/st. Totalt 130 kr 

Bläddra i kalender, bok och Ledarhandledning
32 kr    Lägg i varukorg
 
För öppen förskola
och Familjer

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
Öppna förskolan kan genom barnledarnas kunskaper introducera föräldrarna i det lekfulla lärandet. Liten och aktiv passar barn 12-24 månader. 
Den fungerar både i öppna förskolor och i hemmen. Innehåller 140 idéer, 160 sidor.