Tillägget Lpfö 98 rev. 18 gratis från  10 augusti

Ny revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 Rev. 18) behövs för att svara mot de förändringar som skett i Förskolorna. De förändringar som skett finns i vårt Tillägg för Aktiv Förskolapärmarna som kan rekvireras gratis här.
Programmet för läsåret 2019-2020 blir också klart till dess.          

                                                 OBS! Vid beställning markera i
                                "Välj en produktvariant" om du vill ha Pdf eller häfte.
                                    För häftet tillkommer porto 18 kr som faktureras.
                   OBS! Även för Pdf-en kommer porto 18 kr upp på orderbekräftelsen.
                         Det är ett programfel och portot kommer aldrig att faktureras

Med Läroplanskalendern  2019-2020 kan du hålla rätt på vad av Läroplanen som hunnits med och vilka som varit med. Kommer  1 augusti Pris 112 kr

Aktiv Förskolas program läsåret 2019-2020