Barnens kyrkoår, inför ny termin Inspiration  för vår- och hösttermin
Barnens kyrkoår, deltagarbok, ledarbok, och bokkalender. Böckerna tar upp teman som kan inspirera både församlingen och familjerna till lekfull och lärorik tid tillsammans. Barnens kyrkoår är ett lekfullt temamaterial och inspiration till samtal, berättelser och upplevelser. Det är inte ett terminsmaterial
i vanlig bemärkelse utan följer barn, föräldrar och församling hela kyrkoåret, eller två terminer. Men det är ett bredvidläsningsmaterial att ta fram när det passar en inför en helg eller för att få igång lek, lärande, samtal, sånger, spel och pyssel.

Läs mer här
Se idén med böckerna och hur de fungerar tillsammans
 

Barnens bok för grupp och hem 3-6 år


Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Lärare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. Kan användas år efter år. Format A5. 44 sidor.

Bläddra i boken

Styckpris 89 kr
10-packpris 75 kr/st. Tot. 750 kr
20-packpris 55 kr/st. Tot. 1100 kr

Bokkalendern 2019
 

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Samtals och temakalendern. Med kalendern och ledarhandled-ningen kan bokens hela innehåll bli ett kompletterade arbetsinne-håll i verksamheten. Med  december för både 2017 och 2018 kan bokkalendern användas för såväl kyrkoåret som terminerna. Format 30 x 40 cm 28 sidor.

OBS! Bokkalendern är i liggande format

Styckpris 126 kr
5-packpris 96 kr/st. Tot. 480 kr 
  

Styckpris 140 kr
10-packspris 119 kr/st. Tot 1190 kr
50-packspris 96 kr/st. Tot  4800 kr

Ledarhandledning

Ledarhandledningen innehåller texter och bilder för användning av Barnens kyrkoår i terminsarbetet.
Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och Liten och aktiv.
Pris 32 kr/st. 5-packpris 26 kr/st. Totalt 130 krLedarhandledningen behövs tillsammans med kalendern om du inte har Deltagarboken.
Format 15 x 30 cm 20 24 sidor.
Styckris 38 kr.
5-packspris 32 kr/st

Mitt dop
Berättar för barnen om dopet, om kyrkan, om helger och högtider. Med bibelberättelser, böner och sånger. Plats för egna noteringar. Text Karin Karlberg. Bilder Michal Hudak.
Ax förlag. Format 21 x 21 cm. 76 sidor.
Inbunden.