Proprius förskolprogram består av serierna Aktiv Förskola och Montessoriidéer.
10 st. idépärmar och Handböck-er som följer Förskolans läroplan (Lpfö-18
 

Läs mer

Proprius material för Försam-lingarna följer Kyrkoåret.
 

Läs mer

Bra material för familjen. Både lekfullt och lärorikt. Från ett till 6 år. 

Läs mer

Ungdomsverksamhet

Vad händer när vi försöker arbeta tillsammans över olika religiösa och kulturella gränser? På vilket sätt utmanas våra fördomar och hur kan vi stå upp för varandra som människor när våra erfarenheter och övertygelser går isär?
TRO, HOPP OCH FÖRDOM är en spännande berättelse om ett unikt pionjärarbete. Här får man följa olika arbetsprocesser där unga och ledare tillsammans brottas med egna och andras fördomar. Det är också en bok som ger handfasta råd och exempel på metoder som vuxit fram i arbetet med projektet Tillsammans för Sverige i Stockholm, Malmö och Göteborg. Men framför allt är boken ett brännande inlägg i en polariserad samhällsdebatt. Den skapar rum för nyanser och visar att det mänskliga mötet gör en positiv skillnad i samhället.
TRO, HOPP OCH FÖRDOM kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolon kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser.
Format 21 x 19 cm. 174 sidor Inbunden.

199 kr

Dopgåva

Mitt dop innehåller berättelser från Bibeln, sånger och böner.
Plats finns för egna noteringar om barnets dopdag.
Mitt dop berättar för barnet om dopet och om kyrkan, om helger och högtider, helgon och änglar
och om honom som sa:

"Jag är världens ljus.
Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus."Mitt dop är illustrerad av konstnären Michal Hudak och skriven av prästen i Svenska kyrkan Karin Karlberg. Utgiven av Ax förlag.

Pris 140 kr/st. 10-pris 119 kr/st.
Format 21 x 121 cm 78 sidor- Inbunden

140 kr