Undervisning

Proprius förskolprogram består av serierna Aktiv Förskola och Montessoriidéer.
10 st. idépärmar och Handböck-er som följer Förskolans läroplan (Lpfö-18

Läs mer

Proprius böcker för familjer och förskolor. Tillsammanstid är en icke konfessionell upplaga av Barens kyrkoår där hänvisning-arna till  Bibeln ersatt av sago-berättelser kring  aktuella teman.

Proprius material för Försam-lingarna följer Kyrkoåret.

 

Läs mer

Montessoriidéer - en handbok med sammanhållen pedagogik, övningsförslag, instruktioner, tips och idéer, teckningar och bilder

Ungdomsverksamhet

Vad händer när vi försöker arbeta tillsammans över olika religiösa och kulturella gränser? På vilket sätt utmanas våra fördomar och hur kan vi stå upp för varandra som människor när våra erfarenheter och övertygelser går isär?
TRO, HOPP OCH FÖRDOM är en spännande berättelse om ett unikt pionjärarbete. Här får man följa olika arbetsprocesser där unga och ledare tillsammans brottas med egna och andras fördomar. Det är också en bok som ger handfasta råd och exempel på metoder som vuxit fram i arbetet med projektet Tillsammans för Sverige i Stockholm, Malmö och Göteborg. Men framför allt är boken ett brännande inlägg i en polariserad samhällsdebatt. Den skapar rum för nyanser och visar att det mänskliga mötet gör en positiv skillnad i samhället.
TRO, HOPP OCH FÖRDOM kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolon kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser.
Format 21 x 19 cm. 174 sidor Inbunden.
Pris 199 kr Beställes på proprius@telia.com eller
Tel: 070-4010260

Bra material för familjen. Både lekfullt och lärorikt. Från ett till 6 år.

Läs mer

Titta och hitta På havet
Pek och läsebok.
Barn tycker om att upptäcka små detaljer på en större bild. På havet ger den möjligheten men också annat.
Längst upp på sidan återfinns sidans människor, djur och föremål utan bakgrund men med sin benämning. 
För att lära sig känna igen bild och bokstäver tillsammans.
Format 21 x 28 cm med utstansade bilder i kraftig kartong (1,5 mm).
Pris 95 kr Beställes på proprius@telia.com eller Tel: 070-4010260