Författaren tolkar Jesus arbetssätt ur både psykologiskt och teologiskt perspektiv för att beskriva en sammanhållen pedagogik. Utgångspunkten är det gemensamma för alla människor genom upplevelser och erfarenheter samt ansvar för vår gemensamma jord. 
Skapelsens teologi har ett särskilt utrymme eftersom den ofta fått marginell plats i kyrkans undervisning och teologi.
Utgiven april - 2020

190 kr

Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt.
Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt.
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild. 
Utgiven augusti 2020

100 kr


Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmän-niskor. Format A5  58 sidor.
Pris 120 kr/st.
Mjukband 21 x 15 cm 64 sid.

Läs mer

120 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll.
Inbunden med skyddsomslag
Format 18 x 12 cm 112 sidor. 
Pris 140 kr.

140 kr

Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum.
Många finner hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduiska traditioner, skriver  Sten Rodhe i inleningen. 
Mjukband.  Format 14 x 12 cm
96 sidor
Pris 120 kr.Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Ta chansen att göra kyrkans traditionella fasta till en eftertänksamhetens tid, en möjlighet till inre stillhet.
Med Liten fastebok för själen presenteras en alternativ fasteform, tankefastan. Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman, hämtade från de latinska namnen på söndagarna. 
Mjukband. Format 19 x 12 cm 24 sidor.
Pris 69 kr.
100-pris 39 kr/st
(utdelning på fastlagssöndagen)

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Orgelinventarium

av R. Axel Unnerbäck
Det var Albert Schweitzer som på 1920-talet väckte Einar Ericis entusiasm för vårt lands äldsta orglar: dessa ägde, menade Schweitzer, sällsynt klangliga kvaliteter, som man tyvärr sällan finner hos senare tiders instrument.
Under decennier examinerade, fotograferade och katalogiserade Einar Erici dessa orglar runt hela vårt land. Hans livsverk utgavs 1965 och föreligger här i en ny utgåva med många nya rön, framtagna av R. Axel Unnerbäck. 
Format 22 x 15 cm. 528 sidor. Inbunden.

Pris 480 kr

Beställes: 070-4010260 eller proprius@telia.com

En bok för din stund av ro och eftertanke. Mindfullness till malmklang och tradition.
Tankar vid Helgsmål följer kyrkoårets och evangeliebokens teman. Varje söndag inleds med en vers om temat ur en ny vikel. 
Söndagen har även en sida för egna tankar, idéer och uppslag.
Är också en möjlighet för gudstjänstgrupper och prediko-förberedelser.
130 sidor, mjukband, format 11,5 x 18 cm. Kommer den 13/11
120 kr

Boken Tror på något och Almanacka Just idag 2021
Frågar man "Tror du på Gud" blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! 
Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang. Mjukband
Format 18 x 11,5 cm 64 sidor 
För att beställa Almanackan klicka  "Välj en produktvariant"

120 kr

En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året. 
Boken är en inspiration till tankar och samtal inom familjen och med nära vänner, där man kan samlas, lyssna, diskutera. Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor) 
Mjukband
Format 15 x 11 cm  196 sidor.Klicka på produktvariant och välj.

140 kr

Lär känna en annan Luther.
Texter skrivna under hans tid som själasörjare och försam-lingsherde. Innan reformationen.
Boken är en årsbok  med Bibelord och Luthers tankar kring dagens text. En bok  som utgår från äldre Luther brev och texter.
Översatt till svenska av Göran Agrell och Peter Strömmer.
Register med teman och Bibelställen. Märkband. Inbund-en. Format 21 x 14 cm 248 sidor
Pris 240 kr.
10-pris 192 kr/st.

Läs mer
 

240 kr

I krukmakarens verkstad
Så här säger Dagmar Norell:
"Krukmakarens avsikt med kärlet är det viktiga...
Den sista testen sker i ugnens eld.
Då förvandlas det mycket jordiska materialet till ett kärl som är bärare av ett andligt innehåll.
Hennes skupturer är fyllda av stillhet och inre vila och många bad henne berätta om hur man finner vägen in till sitt centrum och livskällorna.
Mjukband 90 sidor.
Pris 80 kr.              Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Vid det klara morgonljuset
Av Seyyed Hossein Nasr.
Essäer om islams andliga liv i urval av Ashk Dahlén.
Trots att intresset för sufismen stadigt vuxit i Sverige har det saknats en introduktion som lyfter fram dess andlighet. Denna bok vill därför ge en djupare orientering åt sufismens lära och praktik.
"Hjärtats mystik" och skönhet-ens roll.  Förord av Jan Hjärpe.
Inbunden. 186 sidor.
Pris 180 kr.
 

Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

De berättar om påsken

Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren — sett  ur barnens perspektiv.
Andra har tvingats vandra den långa vägen, lidandets och korsets väg fram mot den barnsliga glädjen över att livet alltid får börjas på nytt — som Goethe, Tolstoy, Strindberg, Lagerkvist.
Antologin, sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström, innehåller just skönlitterära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg.  Format
22 x 15 cm. 128 sidor. Inbunden Pris 140 kr

Beställes: 070-4010260 eller proprius@telia.com

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Vad är det för något jag tror på? Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det? Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.
När alla ängar blomstrar runt omkring, då vill jag tro pä mer än ingenting. Vikiga teman är miljö, hållbarhet, helhet och mångald. 
120 sidor, mjukband, format 11,5 x 18 cm. Kommer den 4/12
120 kr

Tusen skäl att leva
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft. Mjukband
Format 15 x 11 cm. 128 sidor. 

120 kr

Ett dygn i taget.
Igår är blott en dröm.
Imorgon blott en skugga,
men idag - väl brukad,
gör varje igår till dröm av lycka.
Av imorgon en strimma av hopp.
Ge därför akt på denna dag.

Tankespråk från Sanskrit
En bok med dagliga tankar för hela året med en AA-tanke, en fördjupning och en bön.Utgiven tillsammans med SCAA. Mjukb.
Format 15 x 11 cm.


Klicka på produktvariant och välj.

140 kr

Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder. 
Luther målar hennes bild med breda pensel-drag - inte som en himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron.  Mjukband. Format 21 x 15 cm 94 sidor.
Pris 120 kr
Läs mer

Klicka på produktvariant och välj.

240 kr

Guds andes vind
Av Dagmar Norell.
Allt är egentligen så enkelt - att bara vara i Guds skaparkraft. Hans vind som blåser genom allt som är.
Texterna kan synas enkla. 
Men den som kan se djupare anar snart att det handlar om henne, livet och vad den andliga vand-ringen innebär. 
Mjukband
Format 15 x 11 cm  76 sidor.
Pris 80 kr.


Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Muhammed av Tor Andrae
Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan  att förstå Muhammeds personlighet. 
Hans Muhammedbok kom att bearbetas och kompletteras 1950 av Geo Widengren. Denna upplaga har reviderats något ytterligare av Jan Hjärpe.
Inbunden
Format 22 x 14 cm 266 sidor.
Pris 80 kr.
 

Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

 Freud och människans själ
Den världsberömde psykoana-lytikern Bruno Bettelheim har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Mjukband.
Format 20 x 12 cm 128 sidor
Pris 80 kr.


 

Läs mer

Beställes: 070-4010260 eller
proprius@telia.com

Att finna Gud i en snigel. Anna Karin Hammar berättar om trons erfarenhet av Guds närvaro i alla ting.

Utgångspunkt är  Kyrkomötets beslut från 2019 om att kyrkans undervisning skall innefatta studiet av naturens rättigheter.  I boken fördjupas kyrkans bidrag till omsorg om hela Skapelsen.
115 sidor, mjukband, format    11,5 x 18 cm.
Kommer den 11/1 2021
120 kr

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor. Mjukband.
Format 11 x 15 cm, 80 sidor. 

120 kr

En meditationsbok med dagliga betraktelser för hela året.
Innehållet är tänkt att vara till stöd, särskilt för kvinnor som fastnat i ett beroende
Boken kan även vara en samtalsgrund som hjälp och för förståelse bland anhöriga och vänner.
Utgiven tillsammans med SCAA (Svenska rådet för Alkohol och beroende-frågor)
Mjukband Format 15 x 11 cm 198 sidor.
Klicka på produktvariant och välj 

140 krFöljande böcker beställs genom tel. 070-4010260 

proprius@telia.com

Under begränsad tid när vi byter webhotell för vår hemsida

I boken får vi följa Marias liv som det framstår i konsten, från tidiga barndomsår hos Joakim och Anna och i Templet, trolovningen med Josef, bebådelsen, jesu födelse, bröllopet i Kana, Jesu död och hennes egen bortgång. fram till upptagelsen och kröningen i himlen.
Många fina färgbilder och andra illustrationer tydliggörs tillsammans med fakta som lättläst text. Författare är Birgitta Birnbaum.  Inbunden. 114 sidor.
Pris 180 kr. 

Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260

Spänningarnas förlösning
Dan Anderson  - drömmaren med sina beskrivningar av längtan i naturen, myt och saga.
Författaren Hans Granlid försöker skapa en balans mellan det prosaiska och det poetiska.
Dan Andersson har ju både sociopolitisk radikalism och esoterisk religiositet i sina texter.
Pris 180 kr. Mjukband
Format 21 x 15 cm 208 sidor.
Läs mer

Beställes: proprius@telia.com eller 070-4010260