till     Proprius

Månadens bok, Tankar vid helgsmål

Låt kyrkklockorna påminna om budskapet i boken - varje helgmålsringning, hela året
Tankar vid helgsmål, Christina Lövestam.
Utkommer 13 november.

Läs merUndervisning

 "Kyrkomötet uppmanar hela Svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande." (Kyrkomötet 2019)
Kyrkomötets beslut är bakgrunden till att vi gav ut: Orden och jorden, om trons pedagogik och teologi, Björn Wiedel. Utgiven i april 2020 

Läs mer om boken
 

Andra nya böcker i nya serien

Vardagsbön. Att ge hopp och tankar en form. Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön Vardagsbön, Astrid Stålhberg och Barbro Rindbäck
Utgiven i augusti 2020

Om något finns. Sven Hillerts förra bok, Tro på något, får en fortsättning med inriktning på hållbarhet, helhet och mångfald. 
Om något finns, Sven Hillert.
Utkommer i december 4 december 2020
Att finna Gud i en snigel. Anna Karin Hammar berättar om trons erfarenhet av Guds närvaro i alla ting.
Att finna Gud i en snigel, Anna Karin Hammar.
 Utkommer i januari 2021                                          Läs mer

Flera böcker i böcker i Nya serien

Tror på något. En bok för en öppnare tro där många kan känna igen sig i texterna.
Tror på något, Sven Hillert. Utgiven i augusti 2019.
Profeten. Kahlil Gibrans klassiska visdomsbok ny i nytt format och ny översättning.
Utgiven första gången i Sverige på Proprius 1976
Tusen skäl att leva. Dom Helder Camaras bok fylld av tacksamhet till livet och kamp för befrielse. Nytt format.
Utgiven fösta gången 1982                             
Läs mer

Meditationsböcker

Böcker med en inspirationstext för varje dag hela året. Utgivna tillsammans med SCAA (Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor). Ett dygn i taget, för 12-stegsmetoden. Din är dagen, viktigt för familj och vänner. Var morgon ny, skriven främst för kvinnor och beroende.

Utgivna sedan tidigare.                                     

Läs mer

Vem ska berätta om kyrkoåret och helgerna nu när skolan inte får göra det?

Barnens kyrkoår tar vara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och att de gärna vill leka tillsammans med oss vuxna. Det är en månadsbok med en helg för varje månad med har lästips till Bibeln, Bibel för barn och sagor, sånger, rim och ramsor, lekar och pyssel/konstruktion.
Barnens kyrkoår, deltagarbok, 44 sidor med lekfullt lärande.
Ledarhandledning, behövs om man använder Barnens kyrkoår i hela gruppen.
Månadskalender, vägg, stort format 20 x 60 cm för lek med Barnens kyrkoår för hela gruppen.
Utgiven 2016.    Månadskalendern september 2020      Läs mer

Martin Luther, församlingsherde och själasörjare

Luthers tankar - dag för dag. En tanke och ett Bibelställe för varje dag från advent till domsöndagen. En "tidig" Luther, församlingsherden och själasörjaren före reformationen.
Översättning: Göran Agrell och Peter Strömmer. Utgiven 2018.
Marias lovsång. Martin Luthers text till Magnificat och en hyllning till Jesu Moder.
Översättning Inge Löfström. Återutgiven till  Reformationsjubileet 2017.

Läs mer

Övriga böcker

Andra böcker som skönlitteratur, historiska- och hälsoböcker finns också med egna hemsidor men vi redovisar alla övriga Propriusböcker här!

Läs mer

Tidigare utgåvor

Ska alla böcker med något år på nacken reas ut? Ja, så brukar det vara i bokbranchen. Februari-rean är ju ett välkommet tillfälle att fylla på biblioteket (och eventuellt också läsa böckerna).
Proprius tidigare utgivningar kan vara en skatt för de som vill läsa mer inom  "tidlösa ämnen" där inga böcker egentligen blir gamla. Hitta din bok till fördjupning bland våra 24 tidigare böcker.

 

Läs mer

Det lilla förlaget

Det lilla förlaget har inte så många nya böcker per år. Men ändå måste alla viktiga funktioner finnas inom förlaget och det ger viss överkapacitet som vi gärna tar emot uppdrag för. Från andra förlag, företag och församlingar.
Exempel på tjänster: Redaktion, marknadsföring, formgivning, hantering av sociala media, göra poddar och film. 

Läs mer