Böcker med inspiration till några händelser under kyrkoåret höst och vinter
OBS Leveransuppehåll 16-20 oktober. Nästa leverans den 22 oktober

Alltid aktuell
Profeten av Kahlil Gibran

Oktober
Idéer för Reformationen!
Läs Luthers text och läs vidare
i efterordet "En havande Gud"

 

November
Inför nya kyrkoåret

December
Maria, Herrens moder

 Januari
Fastlagssöndagen 11 februari

Februari
Inför påsken

Läsexemplar 50%
Endast för verksamhetsledare

Övriga böcker
Nytänkande och eftertanke