Övningsbok för grupp och hem 3-6 år

Barnens kyrkoår är en bok som lyfter fram 12 av årets helger med texter och aktiviteter inom sina speciella teman. Tanken är att Föräldrar eller Lärare ska samtala om temat med hjälp av sagor och Bibeltexter, sjunga, leka, spela, rimma och tillverka-pyssla. Ej årsbunden. Kan användas år efter år.
Styckpris 89 kr
10-packpris 75 kr/st. Tot. 750 kr
20-packpris 55 kr/st. Tot. 1100 kr

89 kr

Bokkalendern för lek och samtal

För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Samtals och temakalendern. Med kalendern och ledarhandled-ningen kan bokens hela innehåll bli ett kompletterade arbetsinne-håll i verksamheten. Med  december för både 2017 och 2018 kan bokkalendern användas för såväl kyrkoåret som terminerna.
Pris 96 kr  5-packpris 78 kr/st. Totalt 390 kr

96 kr

      Handledning, tips och idéer

Ledarhandledningen innehåller tankarna kring användning av Barnens kyrkoår i terminsar-betet.

Där finns ockå sidor som behövs för kopiering för övningar, pyssel och aktiviteter.
Handledningen kan användas för både boken 3-6 år och 1-2 år.
Pris 32 kr/st. 5-packpris 26 kr/st. Totalt 130 kr 

32 kr

Öppen förskola och Familjer

Liten och aktiv kan hjälpa nyblivna föräldrar att  vara nära sitt barn i lekfullt lärande. Boken utgår från vad som finns i hemmet och vad som händer under dagen.
Öppna förskolan kan genom barnledarnas kunskaper introducera föräldrarna i det lekfulla lärandet. Liten och aktiv passar barn 12-24 månader. 

Den fungerar både i öppna förskolor och i hemmen. Innehåller 140 idéer, 160 sidor.

Läs mera om

169 kr

Övningsbok grupp och hem  1-2 år
Klar 30 december

Bok för församlingarnas Öppna förskolor och familjer med barn
1-2 år. Innehållet följer Övnings-bok 3-6 år, Bokkalender och Ledarhandledning. Men uppgifterna att göra har ersatts med enklare saker att göra tillsamnmans med vuxna, andra sånger och fler rim och ramsor
Styckpris 119 kr
10-packpris 83 kr/st. Tot. 830 kr
20-packpris 75 kr/st. Tot. 1500 kr

119 kr

Läsex. för församlingens barnansvariga 

Läsexemplar  Barnens kyrkoår  Betala 90 kr istället för 217.
Ni får möjlighet att lära känna alla tre delarna, Bokkalender, Ledarhandledning och Övnings-bok för barngrupp och hem. Och hur de fungerar tillsammans.
Priset gäller endast ett ex. per församling.

90 kr

Övningsbok 3-6 år
grupp och hem
Konfessionsfri

Klar 30 december

Bok med samma uppläggning som Barnens kyrkoår. Samma helger under året men med andra texter och referenser. Istället för Bibel och Bibel för barn är det fler förslag på sagor. Inledningstexter från Bibel har ersatts med texter om helgernas historia. Övrigt i böckerna är lika. I kommunala förskolor godkänns inga böcker och läromedel med konfessionellt innehåll. Lämplig också för Kyrkans förskolor.

(fortsättning konfessionsfri bok)
Styckpris 119 kr
10-packpris 83 kr/st. Tot. 830 kr
20-packpris 75 kr/st. Tot. 1500 kr

119 kr

Bokkalender
för samtal och lek.
Klar 30 december

96 kr

Ledarhandledning Tillsammans
som Barnens kyrkoår men inte konfessionellt innehåll klar 30/12

32 kr