Kärleken

”Kärleken” är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående. Genom att lyssna på varandra och försöka förstå hur den andra tänker, blir det lättare att hantera eventuella skillnader i sättet att se på olika frågor.
Förvaringlåda med 56 frågekort, 16 deltagar-kort, uppföljningsblad och spelinstruktion
Format 16,5  x  12cm. Spelkort 10 x 7 cm.
Pris 190 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

 De berättar om Påsken

Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren — sett  ur barnens perspektiv.
Andra har tvingats vandra den långa vägen, lidandets och korsets väg fram mot den barnsliga glädjen över att livet alltid får börjas på nytt — som Goethe, Tolstoy, Strindberg, Lagerkvist.
Antologin, sammanställd av prästen och författaren Inge Löfström, innehåller just skönlitterära texter om påsken — alltifrån Moseböckerna till Birger Sjöberg.  Format
22 x 15 cm. 128 sidor. Inbunden Pris 140 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Orgelinventarium av R. Axel Unnerbäck
Det var Albert Schweitzer som på 1920-talet väckte Einar Ericis entusiasm för vårt lands äldsta orglar: dessa ägde, menade Schweitzer, sällsynt klangliga kvaliteter, som man tyvärr sällan finner hos senare tiders instrument.
Under decennier examinerade, fotograferade och katalogiserade Einar Erici dessa orglar runt hela vårt land. Hans livsverk utgavs 1965 och föreligger här i en ny utgåva med många nya rön, framtagna av R. Axel Unnerbäck. 
Format 22 x 15 cm. 528 sidor. Inbunden.
Pris 480 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Övriga böcker 

Guldgrävaren Arvid

Året är 1905 och västmanlänningen Arvid Bergman drömmer bara om en sak: att åka till Amerika och söka lyckan. Han vill inte ta över gården eller förbli soldat i regementet, utan gå sin egen väg. Äventyret för honom över havet till Boston, Kalifornien och slutligen  flodernas guldstränder i Yukon och Alaska. Men hur överlever man ? Hur klarar man sig undan en björn? 
Med varm hand och mycket humor skildrar Christina Lövestam Arvids resa från den lilla byn till det stora landet i väst.

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

NYA BÖCKER PÅ VÄG
Elins röst

100-års firandet av första röstningen med kvinnlig rösträtt den 26 september 1921

Guldgrävaren Arvid och  hustrun Elin
Christina Lövestam har skrivit boken ovanför, Guldgrävaren Arvid och arbetar nu med boken om Elin, hustru till Arvid. Vid tiden för den första röstningen med kvinnlig rösträtt arbetade hon  som jordbrukarhustru men var samtidigt engagerad i arbetet för kvinnlig rösträtt. Boken med arbetsnamnet Elins röst
kommer  att ges ut den 26 september 2021, 100-årsdagen då kvinnor för första gången röstade i Sverige!

Läs mer om Arvid och Elin

NYA BÖCKER PÅ VÄG
Portionskollen

Författaren har en hjärtdiagnos och skriver i boken om hur han fick bättre häsa genom viktkontroll och varaktigt förändrade  matvanor.  Med hjälp av redskap som matmåttet, smakmåttet, mottionskollen och sunda receptboken. Utkommer under våren -2021 om sluttesterna går som tänkt.
Följ bokens tillkomst på:
Instagram!


 

Bra uttal
Boken är skriven av  Hans Wilhelm Lövgren, SFI-lärare och trubadur som i sin undervisning använt sång och upprepning av  texter för att förbättra elevernas uttal. Boken bygger på hans metod och är gjord för övningar utanför skolan enskilt eller i grupp. Sångerna är valda så att läsarna också får kunskap om några årets helger och högtider.
Övningarna genomförs med boken och sång, text och rytm som laddas ner från vår hemsida. Format 18 x 13 cm 46 sidor. Mjukband.

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260

Bellmanbox
med boken Fredmans epistlar och 2 CD-skivor med Fredmans epistlar 1-35.
Förutom Povel Ramels insjungning finns också flera andra kända sångare som Anders Börje, Olle Adolpson, Tommy Körberg med flera.
Format Box 24 x 15 cm 
Pris 320 kr

Beställes:proprius@telia.com och 0704010260