Själavård med utsatta människor. 
Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor. Format A5  58 sidor. Mjukband.
Styckpris 90 kr
10-packpris 79 kr/st. Tot. 790 kr

90 kr

Tro, hopp och fördom kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolor, kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser. Inbunden 175 sidor.
Styckpris 199 kr.Läs mer här

199 kr


 

Se med kärlekens öga. En bok om kristen mystik. Varje människas kunskap är på olika sätt begränsad - men den kan fördjupas. När vanliga människor känner ett behov av att vidga sin verklighet riktar de ofta uppmärk-samheten inåt, mot den mystiska erfarenheten. Format 12 x 18 cm 248 sidor. Mjukband.

138 kr

Den världsberömde psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1903–90) har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Format A5 76 sidor. Mjukband.

60 kr

En bok om sufismen och dess andlighet. En bok som ger en djupare orientering om islams rika andliga liv. Här beskrivs Sufismens lära och praktik, "hjärtats mystik" och skönhetens roll. Skriven av Seyyed Hossein Nasr, professor i islamologi vid George Washington University i USA.Format 16 x 22 cm 188 sidor. Inbunden. 

160 kr

Tusen skäl att leva?
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft.
 Format 11 x 15 cm. 128 sidor. Mjukband

100 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Format 18 x 12 cm
112 sidor. Inbunden med skyddsomslag.

110 kr

Dan Anderson som finner sin Gud i naturen och i beskrivningar av naturen.
Författaren Hans Granlid ger i boken en mer nyanserad bild av Dan Andersson. Format  21 x 15 cm. 202 sidor. Mjukband.

140 kr

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.
Format 11 x 15 cm, 96 sidor. Inbunden.

130 kr

"I tusen bilder ser jag dig...” skaldar den tyske romantikern Novalis i en berömd dikt om Jungfru Maria. Tusen må vara ett högt tal i poesin, men verklighetens mariabilder skulle vid räkning kräva ytterligare nollor. 
Inleningen till Birgitta Birnbaums bok Mariamotiv om Maria i konst, kyrka och folk-tro. Format 20 x 24 cm. 115 sidor. Inbunden.

185 kr

Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum.
Många finne hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduiska traditioner,
skriver Sten Rodhe i inleningen. 
Format 14 x 12 cm. 96 sidor. Mjukband.

80 kr

Tor Andreas klassiska Muhammed, hans liv och tro som kom ut i sin första upplaga 1930.
Boken har eviderats två gånger. Deela av Geo Widengren på 50-talet och i nutid av Jan Hjärpe. Format 22 x 14 cm. 260 sidor. Inbunden med skyddsomslag.

160 kr