När du vet vilken bok
du vill veta mer om eller beställa klicka på titeln nedan

 Nytänkande

Barnens kyrkoår
Den smala vägen
Så tror jag 
Freud och människans själ
Liten fastebok för själen

Liten och aktiv

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll.

110 kr

Eftertanke

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.
Format 11 x 15 cm, 96 sidor.

130 kr

Tusen skäl att leva?
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft.
        Med Gud vid sin sida som kamrat och broder orkar och vågar han kämpa för det goda i ett grymt och orättvist samhälle. Och då är det en styrka att vara som ett barn, och svag...
Häftad 128 sidor.

100 kr

Barnens kyrkoår inspirerar till lekfulla och läro­rika möten mellan barn och vuxna. 
I boken finns allt som behövs: Inledningstexter kring varje helg, lekar, pyssel, sagor, sånger, rim och ramsor och berättelser från Bibeln och sagor kring månadens tema.
Börja när och var du vill under kyrkoåret.
Varje helg har sitt eget innehåll.
    Boken passar för barnfamiljer, förskola och öppen förskola.  Lämplig från 3 år och uppåt.
Spiralbunden, lätt att kopiera. 44 sidor.
Nedladdningar finns på hemsidan.
 

89 kr

Den världsberömde psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1903–90) har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien, hade rört sig i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna i översättning blivit "västerniserade" och det innersta redu-cerat. För Bettelheim var Freud en humanist.

60 kr

Insidor - dikt och ande i vår egen tid innehåller ett unikt och brett urval svensk poesi med andliga förtecken från om­kring 1920 till år 2007.
I antologin samsas kristen lyrik med författare vars dikt­ning ger utrymme både för tvivel och tro och för en närkamp med religion och kyrka.

370 kr

 Det finns inga enkla genvägar till lyckan. Uppmärksamhet, ihärdighet och vilja hjälper oss på DEN SMALA VÄGEN till psykologisk och andlig ut­veckling. Var och en av oss har en kraft som driver oss att välja DEN SMALA VÄGEN. Det enda som egentli­gen kan hindra oss är lättja.
Scott Peck är praktiserande psykoanalytiker i Con­necticut i USA.
 Läs om kärlek och självdisciplin hälsosam förtvivlan att våga vara sig själv och att våga förlora.
 Läs mer här

290 kr

Liten och aktiv är en hjälpreda för föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, vänner och bekanta att pyssla om den lille med omväxlande sysselsättning. Boken på 160 sidor har 140 olika förslag till lekfulla små stunder tillsammans då man samtidigt övar olika sinnen och motorik med hjälp av ingenting eller föremål som redan finns därhemma.
Boken är indelad i månadsintervall. 12-15 månader, 15 - 18 månader, 18-20 månader och 20-24 månader. Allt för att leken ska passa förmågan och behoven.


 

169 kr

Ta chansen att hitta stillhet mitt i vardagen under fastetiden!  Under fyrtio dagar ledsagas du genom sju veckoteman. Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och citat för varje fastedag. Och så det viktigaste: anteckningsutrymme för dina egna tankar.
Klammerhäftad 28 didor

68 kr

En bok om sufismen och dess andlighet. En bok som ger en djupare orientering om islams rika andliga liv. Här beskrivs Sufismens lära och praktik, "hjärtats mystik" och skönhetens roll. Skriven av Seyyed Hossein Nasr, professor i islamologi vid George Washington University i USA.Vackert inbunden Format 16 x 22 cm, 188 sidor.

160 kr